2. ročník

ROZVRH on-line výuky v 2. ročníku od 11. 11. 2020 do 16. 11. 2020.

Pondělí 8.00 – 8.45 hodin Český jazyk

Úterý    8.00 – 8.45 hodin Matematika a Prvouka

Středa   8.00 – 8.45 hodin Český jazyk

Čtvrtek  8.00 – 8.45 hodin Matematika a Prvouka

Pátek     —-

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,

v pondělí 9. 11. 2020 Vám osobně předám opravené sešity, uživatelská jména a hesla k aplikaci Teams. První plánované setkání  on-line výuky v Teams bude v úterý 10. 11. 2020, čas ještě upřesním vzhledem k tomu, že z některých rodin máme dva žáky. S pozdravem Lenka Hofmanová

KONTROLA SEŠITŮ

MATEMATIKA

po. 2.11. učebnice str. 41 – odečítání od čísel 15, 16, 17, 18. Vypracovat cv. 1-3

út. 3.11. str. 41/4 v tabulce vyplnit jen výsledek, dle potřeby si příklady lze vypsat na pomocný papír str. 42/1

st. 4.11. uč. str. 42/2 – sčítej hody kostkou u každé figurky a označ vítěznou

uč. 42/3 kopretiny – doplň čísla u lístků tak, aby součet nebo rozdíl byl vždy 15 nebo 11

uč. 43/1 odečítání (Nápověda jak zapisovat do grafu- při odčítání od 13: v grafu si číslo rozložte do koleček na 3 a ….. ; do rámečku pak dopiš výsledek. Při odčítání od 12 rozkládáme na 2 a …..)

čt. 5.11. uč. 43/2 – řetězec; 43/3 -slovní úloha; str. 44 – zatím jen prohlédnout a pročíst

Út 10. 11. Zkus říct, co je lomená čára a ukaž ji někde na obrázcích na str. 44. , pak vypracuj cvičení 44/1, 45/1, 2, 5, 7. Cvičení 4 a 6 stačí ústně.

St 11. 11. 2020 Pokračování geometrie na str. 46. Cvičení 1 a 2 rýsuj pomocí pravítka (POZOR: abys rýsoval správně, připomeň si cvičení 45/5 a 7!). 46/3 – stačí rukou nemusí být podle pravítka strana 47/ 1 a 2 – vypočítat – bude se kontrolovat na on-line výuce ve čtvrtek.

Čt 12. 11. učebnice str. 47/3, 4 a 48/ 1, 2

NEZAPOMEŇTE SI VYROBIT KARTIČKU, O KTERÉ JSME HOVOŘILI

PO 16.11. učebnice str. 48/3, 4 a 49/sloupečky.

__________________________________________________________________

PRVOUKA

po 2. 11. a čt 5.11. -učebnice str. 10 a 11 – společně s rodiči odpovídejte na otázky; v pracovním sešitě str. 10 vyplnit (pokud možno samostatně)

NA ON-LINE VÝUKU 12. 11. SI ZOPAKUJTE JAKÉ ZNÁTE JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY, JAK VYPADÁ TĚLO SAVCŮ A PTÁKŮ.

PODÍVEJTE SE NA TATO VIDEA

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11078664394-ty-brdo/420234100061024-peri

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4518-brdo-a-ptaci

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6407-zimni-spanek

—————————————————————————————————————-

ČESKÝ JAZYK

————————————————————————————————————-

Po 2. 11. 2020 Přečti si článek Listopad z učebnice na str. 25. Potom ke každému obrázku vyber jednu větu, 4 věty potom napiš do sešitu Český jazyk školní. Můžeš nakreslit i obrázek k napsaným větám.

Út 3. 11. 2020 Přečti si článek Koupání 1/26 str. Věty očísluj a napiš je do sešitu ve správném pořadí.

St 4. 11. 2020 Napiš si podle diktátu cvičení 4/26 str. a napsaný diktát si oprav podle učebnice.

Čt 5. 11. 2020 Přečti si článek V dešti 1/27 str. a do sešitu opiš z tohoto článku 5 vět. Už víš, kterou větou a kterým slovem bude končit tvůj dnešní úkol?

Pá 6. 11. 2020 Vypracuj cvičení 3/27 str. Nejprve si tužkou odděl slova v učebnici a teprve pak piš. Až cvičení napíšeš, vygumuj v učebnici čáry napsané tužkou.

Po 9. 11. 2020 Oprava a vrácení sešitů.

Út 10. 11. 2020 Pracovní list ofocený – první stránka.

St 11. 11. 2020 On-line výuka. Pracovní list ofocený – kontrola první stránky. Cvičení 1/27 str. V dešti. Článek Martin z čítanky str. 40, pracovní sešit do čtení str. 15.

Čt 12. 11. 2020 Pracovní list ofocený – druhá strana.

Pá 13. 11. 2020 Napiš do sešitu Český jazyk školní – cvičení 4 na straně 28.

Po 16. 11. 2020 On-line výuka. Kontrola druhého ofoceného pracovního listu. Čtení na známky článku Martin z čítanky str. 40.

St 18. 11. 2020 Milé děti, moc se na Vás těším, protože se již uvidíme v naší škole.

ČTENÍ

—————————————————————————————————————–

Út 3. 11. 2020 Přečti si článek Dušičky v čítance na str. 37 a 38, společně s rodiči si povídejte a vypracujte otázky 1, 2, 3, 4 na str. 13 a 14 v pracovním sešitě.

Čt 5. 11. 2020 Přečti si článek z čítanky Cibulky a báseň Podzime, podzime na str. 28 a 29. Doplň pracovní sešit 1, 2/ str.11.

Pá 6. 11. 2020 Přečti si článek Listí na str. 30 a doplň pracovní sešit 1-5/ str. 11 a 12.

Út 10. 11. 2020 Přečti si článek Vláďův drak a doplň pracovní sešit str. 12.

St 11. 11. 2020 Výuka on-line článek Martin z čítanky str. 40, pracovní sešit otázky 3 – 8 str. 15.

Pá 13. 11. 2020 Článek Andulka z čítanky na str. 27. pracovní sešit do čtení str. 10.

Po 16. 11. 2020 Číst básně Zvědavý vrabec a Listí na podzim str. 34 z čítanky.

PSANÍ

16. 10. 2020 – 23. 10. 2020

Psaní a mluvnická cvičení str. 12,13, 14, 15.

Út 3. 11. 2020 Psaní a mluvnická cvičení str. 16

Pá 6. 11. 2020 Psaní a mluvnická cvičení str. 17

Út 10. 11. 2020 Psaní a mluvnická cvičení str. 20

Pá 13. 11. 2020 Psaní a mluvnická cvičení str. 21