3. ročník

ROZVRH OD 18. 11. 2020 PRO 3. ROČNÍK

PO    9. 00 – 10.30 ČJ + M

         11.00 – 11.45 PRV

ČT     9.00 – 9.45    AJ

st. 14.10. Přečíst si kapitolu „Přírodniny a lidské výtvory“, porovnat se svým vyplněným listem 5/A

po. 19.10. Přečíst kapitolu „Likvidace odpadu“, vypracovat PL 5/B

st. 21. 10. Vypracovat PL6/A cvič. 1,2,3.

Podívej se na některý z těchto odkazů:

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/delka1.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/skupenstvi1.htm

https://edu.ceskatelevize.cz/krajina-ovlivnena-tezbou-5e4424194908cf0125157f3c

po 2. 11. a 4.11. Přečíst kapitolu „Porovnávání vlastností látek“ str. 23 – 25 a dokončit PL 6/A

16. 11. on-line výuka od 11hod.

Podívej se na některý z těchto odkazů:

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/delka1.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/skupenstvi1.htm

https://decko.ceskatelevize.cz/ty-brdo

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4471-brdo-a-vlny

Vytiskni si a nalep do sešitu:

Út 3. 11. 2020 Čítanka str. 19 a 20 Čí jsou to koníčky na tom našem úhoře, pracovní sešit str. 10 a 11 otázky 1 až 5

Pá 6. 11. 2020 Čítanka str. 21 – 23 Hurá, budou knedlíky, pracovní sešit str. 11 – 13.

Út 10. 11. 2020 Čítanka str. 23 Moje teta Sylva, pracovní sešit str. 13 a 14.

Pá 13. 10. 2020 Čítanka str. 24 a 25 Co ještě nevím, Listopad, pracovní sešit str. 14 a 15.

Pá 20. 11. 2020 Kontrola sešitů.

Út 24. 11. 2020 Čítanka str.26 – 30 – přečíst článek Poklad na silnici.

Pá 27. 11. 2020 Pracovní sešit str. 16 otázky 1 – 9 k článku poklad na silnici.

Út 3. 11. 2020 Psaní a mluvnická cvičení str. 15.

Pá 6. 11. 2020 Psaní a mluvnická cvičení str. 16.

Út 10. 11. 2020 Psaní a mluvnická cvičení str. 17.

Pá 13. 10. 2020 Psaní a mluvnická cvičení str. 18.

Pá 20. 11. 2020 Kontrola sešitů.

Út 24. 11. 2020 Psaní a mluvnická cvičení str. 19.

Pá 27. 11. 2020 Psaní a mluvnická cvičení str. 20.

Po 2. 11. 2020 Slovníček PAGE 10, učebnice str. 10 – přečíst a přeložit článek How old are you?, pracovní sešit str. 11 – zopakuj si čísla

St 4. 11. 2020 Slovníček PAGE 11, učebnice str. 11, člen neurčitý – a, an. Stojí před podstatným jménem a označuje neurčitou věc, nic o té věci nevíme. „An“ se píše u slov, která začínají na samohlásky: a, e, i, o, u. V ostatních případech se píše „a“. Do oranžového sešitu napiš Language puzzle – v dolní části stránky 11 v učebnici.

Čt 5. 11. 2020 Opakuj ve slovníčku po PAGE 11 všechna slovíčka, pročti si znova v učebnici str. 11, vypracuj v pracovním sešitě str. 10.

Po 9. 11. 2020 Oprava a vrácení sešitů.

St 11. 11. 2020 Slovníček PAGE 12, učebnice str. 12 Phone numbers, pracovní sešit str. 12.

Čt 12. 11. 2020 On-line výuka. Zopakujeme si Phone numbers z učebnice str. 12. Kontrola pracovního sešitu str. 12. Unit 4 – slovníček PAGE 13, prostudovat v učebnici str. 13.

Po 16. 11. 2020 Napiš si doma prověrku z UNIT 2. Prověrku budu známkovat.

St 18. 11. 2020 Slovníček PAGE 13. Prostudovat učebnici str. 13. Doplň pracovní sešit str. 13.

Čt 19. 11. 2020 On-line výuka – slovníček PAGE 13, učebnice str. 13, poslech Happy birthday!, pracovní sešit str. 13 a 14.

Po 23. 11. 2020 Slovníček opakovat po PAGE 14. Přečíst a přeložit v učebnici str. 14 obrázkový seriál It´s balloon. Pracovní sešit str. 15.

St 25. 11. 2020 Slovníček PAGE 15, 16. Nauč se číst a překládat článek v učebnici str. 14. Pracovní sešit str. 16.

Čt 26. 11. 2020 On-line výuka. Budeme číst a překládat na známky článek It´s balloon. Zahrajeme si dvě hry: What´s this? a Listen and find. Poslechneme si písničku Happy birthday to you! Překontrolujeme pracovní sešit.

Pá 6. 11. 2020 Abeceda

Barevná čeština str. 6/1 ( Nápověda – Které slovo do skupiny nepatří? NAHORU Proč? Je to příslovce, ostatní slova jsou podstatná jména.

Barevná čeština str. 6/4 + str. 8/2

Út 10. 11. 2020 Abeceda

Vypracuj pracovní list abeceda ( máš ho vytištěný ve složce). List začíná – úkol 1. Neúplné řady písmen.

St 11. 11. 2020 Abeceda

Vypracuj str. 32/3 – na volný list papíru opiš příjmení, rozstříhej,

poskládej podle abecedy a nalep do sešitu.

Čt 12. 11. 2020 Procvičování

Oranžový pracovní sešit (Hauser) vypracuj str. 24/23.

Pá 13. 11. 2020 Abeceda

Vypracuj str. 33/10 + můžeš nakreslit obrázek.

Po 16. 11. 2020 On-line výuka

Vyzkouším vás z abecedy. Začneme probírat nové učivo

stavba slova.

St 18. 11. 2020 Abeceda

Písemně vypracuj str. 32/9.

Vypracuj okopírovaný list s barevnými obrázky.

Čt 19. 11. 2020 Stavba slova

Učebnice str. 34/ 1 – přečti si cvičení.

Opiš do sešitu:

  • STAVBA SLOVA
  • Vypiš modrá slova ze cv. 1
  • Opiš růžově psané věty ze str. 34 ( Společná část…)

Str. 34/ 2 – opiš a) + vypracuj stejným způsobem b) c)

Pá 20. 11. 2020 Stavba slova

Str. 34/ 2 – vypracuj d) – g) podle vzoru a)

d) (kořen slov ŠKOL) e) (kořen slov SLYŠ) f) (kořen slov SKL) g) ( kořen slov LIST).

Po 23. 11. 2020 On-line výuka

Út 24. 11. 2020 Příbuzná slova

Dokonči str. 4 v Barevné češtině.

St 25. 11. 2020 Stavba slov

Dokonči okopírovaný list Stavba slova. ( David již odevzdal.)

ČT 26. 11. 2020 Abeceda

Vypracuj str. 18 v Barevné češtině.

Pá 27. 11. 2020 Advent

Vypracuj přiložený pracovní list.

Pá 6. 11. 2020 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti

Vypracuj přiložený pracovní list.

Út 10. 11. 2020 Počítáme do 100

Vypracuj učebnice str. 39/22 – 4 sloupečky

St 11. 11. 2020 Procvičování

Vymaluj okopírovaný pracovní list str. 8 Formule.

Čt 12. 11. 2020 Počítáme se závorkami

Vypracuj str. 39/24 + sl. úloha str 39/23.

Pá 13. 11. 2020 Procvičování

Vypracuj str. 40/28.

Po 16. 11. 2020 On-line výuka

Připravte si geometrii, ořezanou tužku a pravítka.

St 18. 11. 2020 Slovní úlohy

Vypočítejte slovní úlohy str. 40/ 26, 27, 29.

Čt 19. 11. 2020 Pamětné odčítání

Překresli si tabulku str. 40/32 a doplň.

Pá 20. 11. 2020 Procvičování

Vypracuj str. 40/31 + okopírovaný obrázek str. 5 Kravička.

Po 23. 11. 2020 On-line výuka

Út 24. 11. 2020 Písemné sčítání

Učebnice str. 42/5 tabulka + str.43/10 – 5 příkladů

St 25. 11. 2020 Písemné sčítání

Učebnice str. 43/13

Čt 26. 11. 2020 Písemné sčítání

Slovní úlohy str. 43/ 9, 12.

Vypracuj str. 43/10 – dokonči cvičení.

Pá 27. 11. 2020 Písemné sčítání

Vypracuj tabulku str. 44/15 + slovní úlohu str. 44/20.