3. ročník

ROZVRH OD 4. 1. 2021 PRO 3. ROČNÍK

ZÁPIS ZE DNE 2. 3. 2021

zápis ze dne 5. 1. 2021

zápis ze dne 12. 1. 2021

ÚKOL !! VYPRACOVAT PRACOVNÍ LIST Č. 13/A , 13/B – poslat ke kontrole do školy

  1. 3. – 5. 3. 2021 Lovy knížete Oldřicha str. 67-71

8. 3. – 12. 3. 2021 Rozum a štěstí str. 69 -71

22. 2. – 26. 2. 2021 Sešit psaní a mluvnická cvičení str. 3, 4.

  1. 3. – 5. 3. 2021 Psaní a mluvnická cvičení str. 5, 6.

8. 3. – 12. 3. 2021 Sešit psaní a mluvnická cvičení str. 7,8.

PO 1. 2. 2021 On-line hodina. Budu zkoušet na známky části obličeje ústně i písemně. Připrav si slovíčka PAGE 26 a článek v učebnici str. 26 Mr. X is in London. Chválím za vypracování testů a výbornou přípravu na on-line hodinu.

ST 3. 2. 2021 Slovníček str. 25, 26, 27 – opakuj slovíčka. V učebnici přečti a přelož str. 26, 27. Pracovní sešit – vypracuj cvičení 2 a 3 na str. 26.

ČT 4. 2. 2021 Slovníček – celá Unit 7. V učebnici si zopakuj opět str. 26 a 27. Pracovní sešit – vypracuj str. 27 a 28.

PO 8. 2. 2021 On-line hodina. Budeme opakovat celou Unit 7.

ST 10. 2. 2021 Slovníček – celá lekce Unit 7. Projektové vyučování č. 2: Nakresli do oranžového sešitu vlastní rodinu a ke každému z rodiny napiš dvě věty. (Projektové vyučování č. 1: Obličej).

ČT 11. 2. 2021 Slovníček – Unit 1 – 7, Unit 8 – PAGE 29. Učebnice str. 29 – otázka: Have you got …? Přečti a přelož si oba rozhovory.

PO 22. 2. 2021 On-line hodina. Nová lekce UNIT 8.

ST 24. 2. 2021 Vypracuj test UNIT 7. Vypracovaný test odevzdej do bílé poštovní schránky před hlavními dveřmi školy.

ČT 25. 2. 2021 Slovníček PAGE 29, 30, 31. Podle učebnice na str. 59 vyrob kartičku se slovesem TO HAVE. Vypracuj cvičení 3 na straně 30 v pracovním sešitě. Chválím za vypracované testy UNIT 7.

PO 1. 3. 2021 On-line hodina.

ST 3. 3. 2021 Slovníček – celá lekce UNIT 8. Učebnice – str. 30 a 31 – přečíst a přeložit obrázkový seriál THEY´VE GOT CAPTAIN SHADOW a písničku THE FAMILY SONG. Pracovní sešit – doplň cvičení 5 na str. 31.

ČT 4. 3. 2021 Slovníček – celá lekce UNIT 8. Učebnice – str. 30 a 31 – opět přečíst a přeložit obrázkový seriál THEY´VE GOT CAPTAIN SHADOW a písničku THE FAMILY SONG. Pracovní sešit – vypracuj cvičení 6 na str. 32.

PO 8. 3. 2021 On-line hodina. Budu zkoušet na známky obrázkový seriál THEY´VE GOT CAPTAIN SHADOW. Z rodinných důvodů musím čas výuky změnit. Mimořádně bude hodina od 15.00 do 15.45 hodin. Děkuji za pochopení.

ST 10. 3. 2021 Slovníček – opakuj celou lekci UNIT 8. Projektová výuka – nakresli a popiš nejméně čtyřmi větami masku, kterou si sám/sama pojmenuješ (vzor učebnice str. 32).

PO 1. 3. 2021 On-line hodina

ÚT 2. 3. 2021 Písemně do sešitu str. 75/1 b). + podtrhni rovně podstatná jména.

ST 3. 3. 2021 Písemně do sešitu str. 84/5 a) – doplňujete párové souhlásky ( d-t, ď-ť, b-p, v-f, z-s, ž-š, h-ch)

+ str. 85/6 tvoř slova s kořeny byl, lyž .

ČT 4. 3. 2021 On-line hodina

PÁ 5. 3. 2021 Vypracuj str. 89/4 + podtrhni dopsaná slovesa.

PO 8. 3. 2021 On-line hodina

ÚT 9. 3. 2021 Učebnice str. 88/ 4 – dokonči cvičení.

ST 10. 3. 2021 Barevná čeština str. 57 – dokonči.

Okopírované listy vyjmenovaná slova po M str.16.

ČT 11. 3. 2021 On-line hodina

PO 1. 3. 2021 On-line hodina

ÚT 2. 3. 2021 Písemně do sešitu dokonči str. 38/7. Slovní úlohy str. 38/8, 9, 12 (stačí vypočítat a napsat odpověď).

ST 3. 3. 2021 Písemně do sešitu str. 38/10 + str. 39/14.

ČT 4. 3. 2021 On-line hodina

PÁ 5. 3. 2021 Vypracuj str. 43/5,6.

PO 8. 3. 2021 On-line hodina Připravte si rýsovací pomůcky, kružítko a sešit geometrie.

ÚT 9. 3. 2021 Rýsuj obrázky pomocí kružítka ( do sešitu geometrie nebo na volný list papíru).

ST 10. 3. 2021 Vypracuj str. 44/8, 11.

ČT 11. 3. 2021 On-line hodina