4. ročník

V pátek 27. 11. 2020 on-line výuka od 9.00 hod. – PSPP.

Týká se pouze dětí, které mají tento předmět v rozvrhu.

ROZVRH ON-LINE VÝUKY PRO 4. ROČNÍK OD 18. 11. 2020

Út    9.00 – 10.30 – ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA

         11.00 – 11. 45 – VLASTIVĚDA + PŘÍRODOVĚDA

ČT 10.00 – 10. 45   – ANGLIČTINA

St 4. 11. 2020 Vodstvo – úvod

Do sešitu vlastivědy nalep zápisky a úkoly,

které jsou v přiloženém souboru.

St 12. 11. 2020 Vodstvo

Vypracuj okopírovaný list Vodní pohádkové bytosti + Vodní svět (osmisměrka).

PO 16. 11. 2020 + ST 18. 11. 2020 Vodstvo

  • Vypracuj pracovní list 7/A – 1.
  • Pracovní list 7/B – 3. (pracuj se zalaminovanou mapkou vodstvo)
  • Pracovní list str. 7/B – 4. ( pracuj s mapkou vodstvo + učebnice str. 23 nebo str. 25)
  • Pracovní list 7/B – 5.

Po 23. 11. 2020 Česká města

Přečtěte si v učebnici kapitolu Města.

St 25. 11. 2020 Města

Vytiskni, vyplň a nalep do sešitu přiložený soubor.

Po 2. 11. 2020 Zopakuj si celou lekci Unit 14, pročti si všechna nová slovíčka z lekce Unit 15.

St 4. 11. 2020 Slovníček celá lekce Unit 15. Učebnice str. 57- přečti si a přelož otázky. Pak otázky a odpovědi napiš do do oranžového sešitu.

Čt 5. 11. 2020 Slovníček celá lekce Unit 15. Učebnice str. 58 – obrázkový seriál: Now, Woody!- přečti a přelož do češtiny. V pracovním sešitě zakroužkuj správné odpovědi na str. 57.

Po 9. 11. 2020 Oprava a vrácení sešitů.

St 11. 11. 2020 Slovníček celá lekce 15. Učebnice str. 45 – přečíst a přeložit článek Now, Woody!

Pá 13. 11. 2020 On-line výuka. Opakování lekce Unit 14 a 15. Dokončení pracovního sešitu str. 58 – 62.

Po 16. 11. 2020 Slovníček Unit 1 PAGE 1. Prostudovat v učebnici str. 1 Hello again! Pracovní sešit str. 1.

St 18. 11. 2020 Slovníček Unit 1 PAGE 2. Prostudovat v učebnici str. 2 Where´s Pluto? .

Čt 19. 11. 2020 On-line výuka. Slovníček PAGE 1, 2. Učebnice str. 1, 2. Poslech str. 1, 2. Pracovní sešit str. 1. Do středy 25. 11. 2020 vypracuj prověrky z UNIT 13, 14, 15.

Po 23. 11. 2020 Vypracuj prověrky UNIT 13, 14, 15. Prověrky odevzdáte v pondělí 30. 11. 2020.

St 25. 11. 2020 Slovníček PAGE 1, 2, 3. Nauč se číst a překládat článek Where´s Pluto? Připrav si cvičení v pracovním sešitě str. 2.

Čt 26. 11. 2020 On-line výuka. Zopakujeme slovíčka PAGE 1, 2, 3. Hra na zápor don´t. Přečteme a přeložíme na známky článek Where´s Pluto? Vysvětlím nové učivo: předložky IN, ON, NEAR, UNDER. Nové učivo procvičíme na příkladech.

Po 2. 11. 2020 Opakování předpon slov

Vypracujte přiložený pracovní list.

Út 3. 11. 2020 Vyjmenovaná slova po B

Zopakuj si vyjmenovaná slova po b-.

Učebnice str. 25/2 – opiš 8 vět.

St 4. 11. 2020 Vyjmenovaná slova po B

Ústně vypracuj str. 26/ 6 a)b) (nová učebnice str. 26/5 a) b) )

Písemně do sešitu:

Opiš tato slova pod sebe a napiš k nim slova příbuzná:

bylina, bystrý, kobyla, býk, obyčej

Čt 5. 11. 2020 Vyjmenovaná slova po B

Vypracuj přiložený pracovní list.

Pá 6. 11. 2020 Procvičování slovesného času

Barevná čeština str. 47/1

Út 10. 11. 2020 Vyjmenovaná slova po B

Vypracuj okopírovaný pracovní list s kobylkou str.14 – str.15

St 11. 11. 2020 Vyjmenovaná slova po L

Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po L.

Vypracuj okopírovaný pracovní list Vyj. slova po L

( List začíná úkolem 1. Vylušti přesmyčky).

Čt 12. 11. 2020 Vyjmenovaná slova po L

Vypracuj učebnice str. 28/2 – 3 řádky.

Vyber si 1 podstatné jméno z vyj. slov po L a vyskloňuj ho podle pádů

v čísle jednotném i množném (1. p. lýko, 2. p. lýka,…)

Pá 13. 11. 2020 Vyjmenovaná slova po L

Vypracuj str. 29/9 – 6 vět.

PO 16. 11. 2020 Vyjmenovaná slova po L

Vypracuj okopírovaný list s liškou str. 16 – str.17.

ST 18. 11. 2020 Vyjmenovaná slova po L

Tvořte věty s těmito slovy a pište do sešitu:

lyska x líska, lyže x líže, blýská se x blízká, mlýn x mlít, lysá x lísá se,

vyplývat x vyplivat.

ČT 19. 11. 2020 Vyjmenovaná slova po M

Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po M.

Napiš do sešitu řadu vyjm. slov po M a urči slovní druhy

( nepiš slovy, ale čísly PODSTATNÉ JMÉNO -1, PŘÍDAVNÉ JMÉNO -2,…)

Vzor: my -3, mýt – 5,

Vypracuj v učebnici str. 31/ 2a) – 5 vět.

PÁ 20. 11. 2020 On-line hodina

Připravte si učebnici + Barevnou češtinu. Budeme opakovat vyj. slova.

Žáci, kteří se nepřipojí na on-line výuku, vypracují v učebnici str. 31/2b).

Po 23. 11. 2020 Vyjmenovaná slova po P

Vypracuj okopírovaný pracovní list s kaktusem. (Někteří z vás ho již odevzdali.)

Út 24. 11. 2020 On-line výuka

St 25. 11. 2020 Vyjmenovaná slova po P

Vypracuj učebnice str. 37/4 – tvoření vět.

Čt 26. 11. 2020 Vyjmenovaná slova po S

Zopakuj si řadu vyjmenovaných slov po S.

Barevná čeština str.22/1, 2, 4 + str. 23/2, 3.

Pá 27. 11. 2020 Advent

Vypracuj přiložený pracovní list.

Čt 5. 11. 2020 Písemné odčítání

Učebnice str. 42/ 8 – písemně do sešitu.

Pá 6. 11. 2020 Vynálezy pro každý den

Učebnice str. 43 /1 – vyber si pouze 5 předmětů.

Na volný list papíru opiš nadpis ze str. 43.

Namaluj vybrané předměty a dopiš, kolik let ulynulo

od doby, kdy byly vynalezeny.

Út 10. 11. 2020 Písemné odčítání

Písemně vypracuj str. 42/ 3, 4.

St 11. 11. 2020 Násobení a dělení zpaměti

Opiš si nadpis ze str. 45 + opiš si barvné rámečky str. 45/1.

Vypracuj str. 45/2

Čt 12. 11. 2020 Násobení a dělení zpaměti

Vypravuj str. 45/ 3, 4, 5

Pá 13. 11. 2020 Násobení a dělení zpaměti

Vypracuj tabulku str. 45/7 ( tabulku si překreslete přes celou stránku).

PO 16. 11. 2020 Násobení a dělení zpaměti

Vypracuj str. 46/10 + 46/11 + slovní úlohy str. 46/12, 13.

ST 18. 11. 2020 Násobení a dělení zpaměti

Vypracuj str. 46/18 (tabulku překresli tužkou a podle pravítka!).

ČT 19. 11. 2020 Násobení a dělení zpaměti

Vypracuj učebnice str. 46/14, 16, 15 – 4 příklady.

PÁ 20. 11. 2020 On-line výuka

Připravte si sešit geometrie, ořezané tužky a pravítka (musíte mít pravoúhlé s ryskou).

Žáci, kteří se nepřipojí na on-line výuku:

  • Opíší nadpis do sešitu geometrie ze str. 39
  • Narýsují str. 39/2, 3, 4
  • Cvičení str. 39/5 pouze ústně

Po 23. 11. 2020 Rovnoběžky

Vypracujte do sešitu geometrie str. 44/2, 3, 4 (rýsuj podle obrázku

v učebnici).

Út 24. 11. 2020 On-line výuka

Geometrie str. 47.

St 25. 11. 2020 Písemné násobení

Učebnice str. 48/2 – 5 příkladů.

Vybre si ze str. 48 tři slovní úlohy a vypracuj do sešitu.

Čt 26. 11. 2020 Písemné dělení

Učebnice str. 48/9 – dělení se zbytkem.

Učebnice str. 49/12 – 3 příklady.

Učebnice str. 49/17 – vypočítej neznámé číslo.

Pá 27. 11. 2020 Písemné dělení

Vypracuj tabulku str.49/13.

Út 3. 11. 2020 Rostliny u lidských obydlí

Opakování učiva ptáci lesa (viz. níže).

Do sešitu napiš nadpis U lidských obydlí.

Přečti si informace na str. 27 ( I. díl učebnice).

Vypracuj přiložený pracovní list podle učebnice str. 28, 29

Lípa srdčitá, Bez černý, Pampeliška lékařská.

Pá 6. 11. 2020 Živočichové u lidských obydlí

Přečti si učebnici str. 31 Krtek obecný + vypracuj pracovní list str. 16/2 Krtek obecný ( zápisek záčíná slovem Hmyzožravec)

Út 10. 11. 2020 Živočichové u lidských obydlí

Učebnice str. 32 Vlaštovka obecná + pracovní list str. 16/2 – 2. odstaveček

(Výhradně hmyzožravý pták.)

Učebnice str. 34 + pracovní list str. 16/2 – 3. odstaveček

Pá 13. 11. 2020 Živočichové u lidských obydlí

Včela medonosná – přečti si přiložený pracovní list a vypracuj str. 3,

kterou nalep do sešitu.

Pá 20. 11. 2020 On-line výuka

Připravte si okopírovaný pracovní list V. Živá příroda od jara do léta.

Žáci, kteří se nepřipojí na on-line výuku,vypracují okopírovaný

pracovní list str. 36 – str. 37 V. Živá příroda od jara do léta.

Út 24. 11. 2020 On-line výuka

Pá 27. 11. 2020 Kočka a pes

Vypracuj přiložený list a nalep do sešitu.

Pracuj s učenicí str. 8 – 9 II. díl.