5. ročník

Učivo k 17. 12. 2021 – slovníček po PAGE 58, učebnice – po str. 60, pracovní sešit – po str. 62.

Učivo k 17. 12. 2021. Prostudovat učebnici po str. 46. Dýchací soustava, oběhová soustava, trávící soustava. Pracovní sešit po str. 18. Vypsat nejdůležitější informace o dýchací, oběhové a trávící soustavě.

Učivo k 17. 12. 2021. Prostudovat učebnici po str. 60. Jižní a střední Morava, národopisné oblasti. Pracovní sešit list 10/A + 10/B.

Učivo k 17. 12. 2021. Prostudovat učebnici po str. 70. Shoda podmětu s přísudkem, podstatná jména.

Učivo k 17. 12. 2021. Prostudovat po str. 12. Paměťné dělení se zbytkem, písemné dělení dvojciferným dělitelem.