5. ročník

V pátek 27. 11. 2020 on-line výuka od 9. 00 hod. PSPP.

Týká se pouze dětí, které mají tento předmět v rozvrhu.

V pátek 27. 11. 2020 on-line výuka od 10.00 hod. příprava na přijímací zkoušky.

ROZVRH ON-LINE VÝUKY PRO 5. ROČNÍK OD 18. 11. 2020

ST   9.00 – 10.30 – ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA

        11.00 – 11. 45 – VLASTIVĚDA + PŘÍRODOVĚDA

ČT   11.00 – 11.45   – ANGLIČTINA

Po 2. 11. 2020 – Opakování lekce UNIT 13, Slovníček – PAGE 53, Unit 14 – opiš si do oranžového sešitu tabulku PAST SIMPLE (minulý čas) u slovesa být, vyznač barevně osoby a tvary slovesa WAS, WERE. Tabulka je v učebnici na str. 59.

St 4. 11. 2020 – Slovníček PAGE 53 a 54. Z tabulky, kterou máš překreslenou v sešitě, jsi vypozoroval/vypozorovala, že tvar WAS se používá v 1. a 3. os. č. j. V ostatních osobách se používá WERE. Takže opět velmi jednoduché pravidlo, které si musíme zapamatovat. Přečti si rozhovor na str. 53 v učebnici a pak tvoř další otázky a odpovědi k obrázkům. Do oranžového sešitu napiš 6 vět, které jsi vymyslel/vymyslela.

Čt 5. 11. 2020 Dnes si zopakuj ve slovníčku zase PAGE 53 a 54. Pak si přečti obrázkový seriál v učebnici: The end of professor´s plan. Najdi věty, kde jsou tvary WAS a WERE.

Po 9. 11. 2020 Oprava a vrácení sešitů.

St 11. 11. 2020 Slovníček PAGE 55. Učebnice str. 55 A real monster – přečíst a přeložit článek. Do oranžového sešitu napsat Language puzzle z učebnice také na str. 55.

Pá 13. 11. 2020 On-line výuka. Budeme opakovat článek A real monster v učebnici str. 55. Doplníme pracovní sešit str. 53 a 54. Slovníček PAGE 56.

Po 16. 11. 2020 Napiš si prověrku UNIT 13.

St 18. 11. 2020 Slovníček UNIT 14. Opakuj celou lekci 14 v učebnici. Pracovní sešit str. 54 – 56. Na on-line hodině si úkoly zkontrolujeme.

Čt 19. 11. 2020 On-line hodina. Kontrola pracovního sešitu z minulé hodiny. Slovníček – celá UNIT 15. Učebnice str. 57 – čtení dopisu, otázky a odpovědi dole na této straně, poslech nahrávky, odpovědi na poslech. Pracovní sešit str. 57.

Po 23. 11. 2020 Slovníček po UNIT 15. Opakování lekce UNIT 15. Pracovní sešit str. 57 a 58.

St 25. 11. 2020 Slovníček opakování UNIT 14, UNIT 15. Opakování lekcí a přípava na prověrku UNIT 14, UNIT 15. Pracovní sešit str. 59 – 62.

Čt 26. 11. 2020 On-line hodina. Opakování slovíček UNIT 14, 15. Kontrola pracovního sešitu. Procvičení gramatiky WAS, WERE, HAD. Nové učivo UNIT 1 – nový slovníček a nová učebnice. Poslech UNIT 1 Friends. Čtení, překlad a otázky k článku.

Út 3. 11. 2020 Člověk a jeho životní podmínky

Učebnice str. 35 – přečti si informace z učebnice.

Vypracuj přiložený pracovní list a nalep do sešitu.

Pá 6. 11. 2020 Člověk a jeho životní podmínky

Učebnice str. 36, 37 – přečti si informace z učebnice.

Opiš nebo vytiskni si zápisek v přiloženém souboru

a dolep obrázky.

Út 10. 11. 2020 Člověk

Pracovní sešit (Člověk a jeho zdraví) str.1/3 (Praktická měření), str. 1/4,

str. 2/6 – muže popiš česky, ženu anglicky (německé názvy nemusíte vypracovávat).

Pá 13. 11. 2020 Člověk

Vystřihni a slep lidské tělo – skládanka

( okopírované listy).

Pá 20. 11. 2020 Kostra

Přečíst učebnici str. 40 – 41, vypracuj pracovní list. str. 4/2, 3 (pokračování je na str.5) + str. 5/6 (tento úkol budu známkovat příště).

Út 24. 11. 2020 Kostra

Vypracuj pracovní list str. 6/7, 9 + str.10/10,12.

Pá 27. 11. 2020 Svaly a kůže

Učebnice str. 42 – přečíst.

Vypracuj pracovní list str. 8/1, 2, 5.

Učebnice str. 43/ Kůž – přečíst.

Vypracuj pracovní list str. 9/1.


Po 2. 11. 2020 Plzeňský kraj

Vypracuj přiložený pracovní list.

St 4. 11. 2020 Jižní Čechy

Napiš do sešitu nadpis Jižní Čechy. Přečti si učebnici str. 34 – 36

Povrch oblasti, Vodstvo a podnebí.

Vypracuj pracovní list List 6/B – 3.

St 11. 11. 2020 On-line výuka

Po 16. 11. 2020 Českomoravská vrchovina

Vypracuj přiložený pracovní list.

ST 18. 11. 2020 On-line výuka

Zopakujeme a dokončíme Českomoravskou vrchovinu.

Po 23. 11. 2020 Brno

Přečtěte si kapitolu Brno str. 49 – 52,

vypracuj do sešitu otázky ze str. 52/1, 2, 3, 5, 6.

St 25. 11. 2020 On-line hodina

Út 3. 11. 2020 Základní větné členy

Učebnice str. 37 . Pracuj podle přiloženého souboru.

St 4. 11. 2020 Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Opiš do sešitu:

2. Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Podmět holý: Děti cvičí.

Podmět rozvitý: Malé děti cvičí.

Podmět několikanásobný: Děti a maminky cvičí.

Vypracuj str. 38/5 c) – opiš věty a za každou větou napiš, čím je vyjádřen PO

( Kouřit je zde zakázáno. PO je vyjádřen slovesem.)

Vypracuj str. 39/6 – vytvoř věty s několikanásobnými podměty.

Čt 5. 11. 2020 Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Učebnice str. 39/7 – vypište do tří sloupců: PO holé, PO rozvité,

PO několikanásobné.

Učebnice str. 39/9 – opiš do sešitu.

Pá 6. 11. 2020 Podmět holý, rozvitý, několikanásobný

Učebnice str. 39/ Zásobník informací – pozorně přečti!

Opiš do sešitu:

Jednotlivé členy několikanásobného podmětu oddělujeme čárkami nebo mohou být spojeny spojkami, např. a, i, ani, nebo.

Jirka, Toník a Magda jsou vzorní žáci.

Vypracuj přiložený pracovní list.

Út 10. 11. 2020 Procvičování shody PO a PŘ

Vypracuj okopírovaný list str. 34 + 35 Shoda PO a PŘ (s jahodami)

St 11. 11. 2020 On-line výuka

Připravte si sešit a učebnici.

Čt 12. 11. 2020 Pomět nevyjádřený

Opiš si nadpis ze str. 40 + krátký zápisek (viz. níže).

Učebnice str. 41/ 11

Opiš jednu větu s podmětem několikanásobným a barevně vyznač čárky.

Opiš jednu větu s podmětem nevyjádřeným.

Pá 13. 11. 2020 Podmět

Barevná čeština str. 55/ 1 Bludiště, str. 55/2 – podtrhni ve větách jednoduchých PO a urči, zda je holý, rozvitý nebo několikanásobný.

PO 16. 11. 2020 Procvičování

Vypracuj okopírovaný list Shoda PO a PŘ str. 66.

ST 18. 11. 2020 On-line hodina

Připravte si sešit a učebnici.

ČT 19. 11. 2020 Přísudek

Vypracuj str. 42/15

  • doplň vhodné podměty
  • podtrhni přísudky
  • urči, zda je přísudek holý, rozvitý, nebo několikanásobný

PÁ 20. 11. 2020 Procvičování

Barevná čeština str. 48/1, 3, 4 (budu známkovat příště).

Po 23. 11. 2020 Shoda PO a PŘ

Vypracuj okopírovaný pracovní list Shoda Po a Př s vánočním stromečkem.

Út 24. 11. 2020 Shoda přísudku s podmětem

Opiš nadpis ze str. 46, vypracuj cvičení str. 47/2 a) + vyznač základní skladební dvojici.

St 25. 11. 2020 On-line výuka

Čt 26. 11. 2020 Podmět rodu ženského

Vypracuj str. 49/8 písemně do sešitu.

Barevná čeština str. 28/3, 4, 5.

Pá 27. 11. 2020 Advent

Vypracuj přiložený pracovní list.

Čt 5. 11. 2020 Opakování učiva

Učebnice str. 40/1, 7

Pá 6. 11. 2020 Zábavné procvičování jednotek

Út 10. 11. 2020 Procvičování

Vypracuj str. 42/1 + str. 42/5

St 11. 11. 2020 On-line hodina

Připrav si sešit a učebnici.

Čt 12. 11. 2020 Procvičování

Vypracuj učebnice str. 42/ 6 + str. 42/8 – 2 příklady.

Pá 13. 11. 2020 Přímá úměrnost

Učebnice str. 43/1 vypočítej tabulku + graf přímé úměrnosti,

str. 51/5 vypočítej tabulku + graf.

PO 16. 11. 2020 Opakování

Vypracuj učebnice str. 58/ 1, 2, 3, 5.

ST 18. 11. 2020 On-line výuka

Připravte si sešit geometrie, pravítka, kružítko, ořezanou tužku a čtverečkovaný sešit.

ČT 19. 11. 2020 Souřadnice bodů

Učebnice str. 51/1, 2, (vysvětlím na on-line hodině).

PÁ 20. 11. 2020 Opakování

Učebnice str. 49/7 – 4 příklady + str. 47/5 – 4 příklady.

Po 23. 11. 2020 Procvičování

Vypracuj str. 46/7 + 47/5 – 4 příklady.

Út 24. 11. 2020 Zlomky

Učebnice str. 48

  • Opiš nadpis
  • Opiš modrý rámeček PAMATUJ
  • Opiš cvičení 1. ( Nepoužívej na kruhy kružítko, obkresli např. minci.)
  • vypracuj cvičení 2. (Zapisuj pouze zlomky, zadání neopisuj.)

St 25. 11. 2020 On-line hodina

Čt 26. 11. 2020 Zlomky

Učebnice str. 50/3 slovní úloha.

Učebnice 52/4 + str. 53/2

Pá 27. 11. 2020 on-line hodina od 10.00 – příprava na přijímací zkoušky.