5. ročník

ROZVRH ON-LINE VÝUKY PRO 5. ROČNÍK OD 25. 1. 2021

PO 1. 2. 2021 Naučit slovíčka UNIT 3. Učebnice – překlad str. 10 článek At school. Doplň str. 9 v pracovním sešitě – zopakuj si přítomný čas průběhový.

ST 3. 2. 2021 Slovíčka UNIT 3. Připravit hádanky v učebnici na str. 11 – Guess the animal. Pracovní sešit – doplň cvičení 3, 4 na str. 10.

ČT 4. 2. 2021 On-line hodina. Budeme opakovat slovíčka UNIT 3 a hádanky z učebnice. Velmi chválím všechny páťáky za kvalitní přípravu do hodiny anglického jazyka. Všichni žáci mají zapsané výborné známky!

PO 8. 2. 2021 Slovíčka UNIT 3. Přečíst a přeložit článek Chimpo´s story v učebnici na str. 12. Pracovní sešit – doplň křížovku na str. 12.

ST 10. 2. 2021 Opakování celé lekce UNIT 3. Projektové vyučování č. 2: Vyber si jedno zvíře a napiš o něm 8 – 10 vět do oranžového sešitu. Obrázek k projektu můžeš nakreslit nebo vytisknout a nalepit. Projekt budeme prezentovat před třídou. (Projekt č. 1: TV program).

ČT 11. 2. 2021 On-line hodina. Opět chválím všechny páťáky za úžasnou hodinu.

PO 22. 2. 2021 Vypracujte test UNIT 3. Testy si vyzvedněte ve škole. Vypracovaný test odevzdejte do bílé poštovní schránky před hlavními dveřmi školy.

ST 24. 2. 2021 Slovíčka UNIT 4. Učebnice str. 13 – přečti si druhy sportů a tvoř podobné otázky k rozhovoru v dolní části stránky. Pracovní sešit – doplň cvičení 1 a 2 na str. 13.

ČT 25. 2. 2021 On-line hodina.

PO 1. 3. 2021 Slovíčka UNIT 4. Pracovní sešit – doplň cvičení 4 na str. 14. Učebnice str. 15 – přečti a přelož si článek Are you healthy? Chválím za vypracování testů UNIT 3.

ST 3. 3. 2021 Slovíčka UNIT 4. Doplň cvičení 5 a 6 v pracovním sešitě na str. 15. Zopakuj si článek: Are you healthy? Čtení a překlad tohoto článku bude na známky.

ČT 4. 3. 2021 On-line hodina. Zkouším na známky článek: Are you healthy? Dále budeme pokračovat v UNIT 4.

PO 8. 3. 2021 Slovíčka UNIT 4. Opakování celé lekce UNIT 4 – učebnice str. 13 – 16. Pracovní sešit – doplň cvičení 7 a 8 na str. 16.

ST 10. 3. 2021 Slovíčka UNIT 5 – nová slovní zásoba. Rozlušti a do oranžového sešitu napiš THE SPELL z učebnice na str. 17.

ST 3. 3. 2021 Zkouším pracovní list str.10 Gravitační síla.

ST 10. 3. 2021 On-line hodina


ST 3. 3. 2021 On-line výuka

VYPRACUJ REFERÁT PODLE VLOŽENÉHO SOUBORU. REFERÁTY SI PŘEČTEME 10. 3. NA ON-LINE HODINĚ.

ST 10. 3. 2021 On- line hodina KONTROLA DÚ ( DOKONČI PRACOVNÍ LIST STR. 16).

Přečteme si REFERÁTY.

PO 1. 3. 2021 Vypracuj okopírované listy přídavná jména str.19, str. 21/3 – dokonči (Šťastný konec….), str. 21/4.

ÚT 2. 3. 2021 Vypracuj okopírované listy přídavná jména str. 22

ST 3. 3. 2021 On-line hodina

ČT 4. 3. 2021 Písemně vypracuj cvičení 4 na str. 106.

PÁ 5. 3. 2021 On-line hodina TEST PŘÍDAVNÁ JMÉNA (zopakuj si str. 106/Shrnutí učiva.)

PO 8. 3. 2021 Barevná čeština str. 34/3 + str.35/2 + str.36/4 + str.37/2.

ÚT 9. 3. 2021 Opiš nebo vytiskni a nalep zápisek.

Vypracuj barevně okopírovaný list ZÁJMENA str. 53/1 a) osmisměrka + str.54/8 jezevčík.

ST 10. 3. 2021 On-line hodina

PO 1. 3. 2021 Opakování geometrie str. 59/1, 2, 10.

ÚT 2. 3. 2021 Procvičuj písemné dělení

str. 37/13 – vyber si a vypočítej 4 příklady.

ST 3. 3. 2021 On-line hodina

ČT 4. 3. 2021 Písemně vypracuj str. 48/5 sčítání desetinných čísel

PÁ 5. 3. 2021 On-line hodina

PO 8. 3. 2021 Písemně vypracuj str.49/6 a) + b)

ÚT 9. 3. 2021 Písemně vypracuj str. 51/6 + 53/12

ST 10. 3. 2021 On-line hodina

ZKOUŠÍM VZOREČKY OBVODŮ, OBSAHŮ A POVRCHŮ. Najdete je na obalu matematiky.

ODKAZY :

https://scio.cz/Ukazky/OnlinePriprava/Testy

https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/zdarma/index.asp

https://procvicprijimacky.cermat.cz/

PO 22. 2. 2021 Připravte si rýsovací pomůcky

PO 1. 3. 2021 Připrav si rýsovací pomůcky.

ZOPAKUJEME VZOREČKY OBVODŮ A OBSAHŮ.

PO 8. 3. 2021 On -line

Dokončete didaktický test 6 a připravte si jej na další hodinu.

PO 15. 3. 2021