Nástěnka

AUTOBUSEM NA DOLNÍ MORAVU 7. ZÁŘÍ 2019

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 v ZŠ Kladky

I. třída (1. a 2. ročník) třídní učitelka Mgr. Lenka Hofmanová

II. třída (3., 4. a 5. ročník) třídní učitelka Mgr. Kateřina Šertlerová

Hlavní prázdniny 2019

 

 

                                                                                         

 

Od 10. 11. 2018 bude v tělocvičně školy probíhat vždy v sobotu od 17.00 hodin cvičení pod vedením p. Jana Zbožínka.

 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2018

(Vypracovala účetní Sára Slavíčková)

Provozní rozpočet
  v KČ
Příjmy
Příspěvek zřizovatele 700 000
   
Příjmy celkem 700 000
   
Výdaje
Spotřeba elektřiny 111 000
Spotřeba vody 12 000
Spotřeba plynu 135 000
Schola- mzdy 24 000
Poštovné 2 000
Internet 9 000
Telefon 13 000
PC-HW, SW 35 000
Revize, opravy a údržba 60 000
Kancelářské potřeby, papír 7 000
Tonery, barvy 20 000
Zákonné pojištění 10 000
Poplatky bance 4 000
Školení 5 000
Školní pomůcky, hračky 60 000
Provoz ŠJ 18 000
Předplatné časopisy, publikace 2 000
Doprava 30 000
Spotřeba materiálu 70 000
Cestovné  2 000
Ostatní služby 20 000
Mzdy 51 000
   
Výdaje celkem 700 000

 

Státní rozpočet
  v KČ
Příjmy
Příspěvek ze státního rozpočtu 3 471 140
   
Příjmy celkem 3 471 140
   
Výdaje
Mzdové náklady 2 515 400
Zákonné odvody 905 700
ONIV 50 040
   
Výdaje celkem 3 471 140

V Kladkách 15.1.2018

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2020

Provozní rozpočet
  2019 2020
Příjmy
Příspěvek zřizovatele 700 000 700 000
     
Příjmy celkem 700 000 700 000
     
Výdaje
Energie 258 000 258 000
Materiál 177 000 177 000
Služby 202 000 202 000
Ostatní náklady 63 000 63 000
     
Výdaje celkem 700 000 700 000
     
Státní rozpočet
  2019 2020
Příjmy  
Příspěvek ze státního rozpočtu 3 471 140 3 471 140
     
Příjmy celkem 3 471 140 3 471 140
     
Výdaje  
Mzdové náklady 2 515 400 2 515 400
Zákonné odvody 905 700 905 700
ONIV 50 040 50 040
     
Výdaje celkem 3 471 140 3 471 140

 

V Kladkách 15.1.2018

 

 

 

 Potřeby pro žáka 1. ročníku

 • přezůvky s bílou podrážkou
 • tepláková souprava, bílé tričko, cvičky
 • poznámkový deníček
 • náčrtník A4
 • složka na písmenka
 • 30 výkresů A4
 • vodové barvy
 • barevné papíry
 • pastelky
 • tužky, guma, ořezovátko
 • sešit do HV
 • lepidlo na papír
 • dva štětce do VV
 • hrníček na čaj
 • nůžky
 • plastelína