Nástěnka

UČIVO – Mgr. Kateřina Šertlerová

Milí rodiče,

zasílám úkoly pro 2. ročník do psaní na měsíc duben:

Písanka: str. 9 – str. 18

Ať se vám práce daří!

Provoz MŠ

Zápis do ZŠ a MŠ Kladky 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,
 2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Učivo – Mgr. Lenka Hofmanová

Všechny Vás srdečně zdravím a posílám domácí procvičování. Sešity a pracovní sešity obdržíte do poštovních schránek Vašich domů. Zdraví Vás a zdraví Vám přeje Lenka Hofmanová

Domácí procvičování pro 1. ročník

Český jazyk – Veselá abeceda – po str. 74

Cviky 3 – po str. 24

Písanka 2 – po str. 24, Písanka 3 – po str. 19

Matematika  3. díl – po str. 17

Prvouka – po str. 23

Domácí procvičování pro 2. ročník

Český jazyk – po str. 77, do sešitu ČJ – Š napsat cvičení 4/73 str., 2/74 str., 3/75 str.

Matematika  2. díl – po str. 63, Matematika 3. díl – po str. 14

Čítanka – po str. 99

Prvouka – učebnice – po str. 35, pracovní sešit po str. 16

Psaní pro 3. ročník – po str. 18

Čtení pro 3. ročník – Čítanka – po str. 87

Anglický jazyk

3. ročník –  Unit 8, 9, 10 – po str. 40 – učebnice, pracovní sešit, slovníček

4. ročník –  Unit 5, 6, 7 – po str. 28 – učebnice, pracovní sešit, slovníček

5. ročník – Unit 4, 5, 6 – po str. 24 – učebnice, pracovní sešit, slovníček

Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma naleznete na www.jazyky-online.info

www.anglictinadomobilu.cz

Současná doba nabízí velké množství výhod

Matemág pro vaše žáky na doma
Reagujeme na dnešní potřebu vzdělávání na dálku a připravili jsme proto pro vaše žáky 1.-3. tříd a jejich rodiče Matemága na doma s 80% slevou.
Hru mohou rodiče získat po vyplnění krátkého formuláře zde: https://matemag.typeform.com/to/Zd74NT.

Možnost takto získat vzdělávací hru platí do konce týdne.
Více o Matemágovi naleznete na www.matemag.cz.

Výuka s pořadem v televizi UčíTelka (na ČT2).

Webový portál nadalku.msmt.cz .

Učivo – Mgr. Kateřina Šertlerová

3. ročník

Český jazyk  –  nové učivo str. 89 – 90 Slovesný čas: do sešitu ČJ školní vypracuj cvičení str.90/2

 • Barevná čeština: vypracuj str. 48 Slovesa
 • Opiš do sešitu vyjmenovaná slova – vyjmenovaná slova po P

Matematika – nové učivo str. 43 – 44 Písemné odčítání: do sešitu M školní vypracuj cvičení str. 43/3,       

                         str. 44/8.

Prvouka – nové učivo str. 17 – 19: pozorně přečti, vypracuj pracovní list 6/A – 1, list 6/B pouze – 1e)

Vyjmenovaná slova po P

Pýcha – přepych, pyšný, zpychnout, pýchavka (houba), pych (krádež)

                             ! píchá – trní píchá, píchá mě v boku,

Pytel – pytlák, strašpytel, pytlovina, pytlačit, pytlík

Pysk – pyskatý, ptakopysk, pyskoun, pyskovat

                            ! pískat na píšťalku

Netopýr – netopýří let

Slepýš (beznohá ještěrka) – slepýši

                            ! slepíš lepidlem papír

Pyl – pylový, opylený, opylovat (včela květ)

                          !pil limonádu, opilovat pilníkem nehty, opilovaná lať

Kopyto – kopýtko, kopytník, lichokopytník (např. kůň, nosorožec), sudokopytník (např. žirafa)

Klopýtat – klopýtavý, doklopýtat

Třpytit se – třpyt, třpytka, zatřpytit se

Zpytovat – zpytavě, zpytavý, jazykozpyt (jazykověda)

Pykat – odpykat trest

Pýr- pýřavka (plevel)

Pýřit se – zapýřit se (zastydět se)

Čepýřit se

4. ročník

Český jazyk – nové učivo str. 87 – 89 Vzor píseň: do sešitu ČJ školní opiš str.88/2 vzor píseň a barevně vyznač koncovky.

 • Vypracuj cvičení str.88/3 (procvičování vzorů rodu středního a ženského)
 •  Str.89/5

Matematika – nové učivo str. 45 Jednotky hmotnosti a str. 47 Jednotky objemu

 • Do sešitu M školní vypracuj cvičení str.45/4,6  a str.47/2,11
 • Ze str. 47 si vyber 2 slovní úlohy a zapiš do sešitu (výpočet, odpověď)

Vlastivěda – nové učivo str. 21 Král železný a zlatý: přečti a vypracuj krátký zápis do sešitu

Přírodověda – nové učivo I. díl str. 37 -38 Na poli – přečti a vypracuj krátký zápis do sešitu ze str. 37

 • Pracovní list: vypracuj str.18/2,3   a str.19/5 pouze-  Pšenice obecná

5. ročník

Český jazyk – procvičování skloňování zájmena JÁ. Vypracuj cvičení str.112/12 a 113/18

 • Procvičování přídavných jmen: vypracuj cvičení str.115/23

Matematika – str. 55 – 56 Procvičování probraného učiva

                          Cvičení vypracuj do sešitu, slovní úlohy stačí výpočet a odpověď.

Vlastivěda – nové učivo str. 8 – 9 Obrození českého jazyka: pozorně přečti učivo a vypracuj pracovní list  2/B : úkol 1, 3, 4, 5,6

 • Nové učivo str. 10-11 Buditelé: pozorně přečti a vypracuj pracovní list3/B a 4/A:1, 2a

Přírodověda –  nové učivo str. 18-19 Pozorujeme Měsíc: přečti si nové učivo a vypracuj pracovní list str. 20/4 a 21/1, 2, 3.   

Webové stránky na procvičování učiva:

www.onlinecviceni.cz         www.rysava.websnadno.cz         www.mojecestina.cz

Webové stránky pro přípravu na přijímací zkoušky (žáci 5. ročníku)

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://scio.cz/Ukazky/OnlinePriprava/Testy

2. ročník

Psaní  – Písanka str.7, 8

Mimořádné opatření

Vláda ČR od 11. 3. 2020 uzavírá všechny základní školy a školní družiny. Zatím není jasné, na jak dlouho. Na mateřské školy se opatření nevztahuje. Učivo pro žáky naší školy na domácí procvičování bude zveřejňováno na webu školy v sekci nástěnka.

10. 3. 2020                                            Mgr. Lenka Hofmanová, ředitelka ZŠ a MŠ Kladky

Koronavirus

Zápis pro školní rok 2020/2021

Náboženství, pedagogická intervence a kroužky 2019/2020

Rozvrhy hodin 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 v ZŠ Kladky

I. třída (1. a 2. ročník) třídní učitelka Mgr. Lenka Hofmanová

II. třída (3., 4. a 5. ročník) třídní učitelka Mgr. Kateřina Šertlerová

 

 

                                                                                         

 

Od 10. 11. 2018 bude v tělocvičně školy probíhat vždy v sobotu od 17.00 hodin cvičení pod vedením p. Jana Zbožínka.

 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2019

(Vypracovala účetní Sára Slavíčková)

Provozní rozpočet
  v KČ
Příjmy
Příspěvek zřizovatele 700 000
   
Příjmy celkem 700 000
   
Výdaje
Spotřeba elektřiny 123 000
Spotřeba vody 9 000
Spotřeba plynu 130 000
Schola- mzdy 24 000
Poštovné 2 500
Internet 9 000
Telefon 10 500
PC-HW, SW 49 800
Revize, opravy a údržba 50 000
Kancelářské potřeby, papír 7 000
Tonery, barvy 14 000
Zákonné pojištění 15 000
Poplatky bance 4 000
Školení 3 000
Školní pomůcky, hračky 60 000
Provoz ŠJ 10 000
Předplatné časopisy, publikace 2 200
Doprava 35 000
Spotřeba materiálu 70 000
Cestovné  1 000
Ostatní služby 20 000
Mzdy 51 000
   
Výdaje celkem 700 000

 

Státní rozpočet
  v KČ
Příjmy
Příspěvek ze státního rozpočtu 3 905 220
   
Příjmy celkem 3 905 220
   
Výdaje
Mzdové náklady 2 835 200
Zákonné odvody 1 020 800
ONIV 49 220
   
Výdaje celkem 3 905 220

V Kladkách 3.12.2018

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2020

Provozní rozpočet
  2019 2020
Příjmy
Příspěvek zřizovatele 700 000 700 000
     
Příjmy celkem 700 000 700 000
     
Výdaje
Energie 258 000 258 000
Materiál 177 000 177 000
Služby 202 000 202 000
Ostatní náklady 63 000 63 000
     
Výdaje celkem 700 000 700 000
     
Státní rozpočet
  2019 2020
Příjmy  
Příspěvek ze státního rozpočtu 3 471 140 3 471 140
     
Příjmy celkem 3 471 140 3 471 140
     
Výdaje  
Mzdové náklady 2 515 400 2 515 400
Zákonné odvody 905 700 905 700
ONIV 50 040 50 040
     
Výdaje celkem 3 471 140 3 471 140

 

V Kladkách 15.1.2018

 

 

 

 Potřeby pro žáka 1. ročníku

 • přezůvky s bílou podrážkou
 • tepláková souprava, bílé tričko, cvičky
 • poznámkový deníček
 • náčrtník A4
 • složka na písmenka
 • 30 výkresů A4
 • vodové barvy
 • barevné papíry
 • pastelky
 • tužky, guma, ořezovátko
 • sešit do HV
 • lepidlo na papír
 • dva štětce do VV
 • hrníček na čaj
 • nůžky
 • plastelína