3. ročník

Učivo k 17. 12. 2021. Poznáváme stromy a rostliny.

Čtení k 17. 12. 2021 – Čítanka – po str. 71 – Rozum a štěstí.

SEŠITY JSOU PŘILEPENÉ NA HLAVNÍCH DVEŘÍCH ŠKOLNÍ BUDOVY.

Psaní k 17. 12. 2021 – po str. 27.

Učivo k 17. 12. 2021 – učebnice, pracovní sešit a slovníček – po str. 16.

Úkoly k 17. 12. 2021 – učebnice po str. 39. Prostudovat si cvičení.

Učivo k 17. 12. 2021 – učebnice po str. 13. Počítáme do 1000.