4. ročník

Učivo 12. 4. – 16. 4 – Karel IV. (str. 23 – 27), dokončili jsme leporelo Karla IV. ( život, rodina, významné stavby, korunovační klenoty).

Učivo 19. 4. – 23. 4. Život ve středověku str. 28 – 32, pracovní list. str. 9/B.

Jan Hus a jeho doba str. 32 – 33, pracovní list str. 10/A.

Učivo 26. 4. – 30. 4 . 2021 Husitské války str. 34 – 36 ( Křižácké výpravy do Čech).

Pracovní list HUSITSKÉ VÁLKY str.23 – 24.

Učivo 3. 5. – 14. 5. 2021 Husitské války str. 36 – 39.

Pracovní list str.

Země bez krále str. 40 – 41.

Král Jiří z Poděbrad str. 41 – 42.

Projektová výuka: Knihtisk

Učivo 17. 5. – 21. 5. 2021 Jagellonci na českém trůně str. 43 – 44.

Pracovní list str. 12/A.

Učivo 24. 5. – 28. 5. 2021 Habsburkové str. 45 – 46

Renesance str. 46 + pracovní list str. 13/A.

Učivo 31.5. – 4. 6. 2021 Císař Rudolf II. str. 46 – 47.

Pracovní list str. 24.

Pověst o Golemovi

https://img.ceskatelevize.cz/program/prilohy/13394657013/72359.pdf?1588845969

Modelujeme Golema, připravujeme elixír mládí a života.

Učivo 7. 6. – 11. 6. 2021

České země po bitvě na Bílé hoře str. 48 – 49.

Třicetiletá válka str. 49 – 50.

Pracovní list str. 26/1,2, 3.

VE STŘEDU 16. 6. ZKOUŠENÍ – OTÁZKY A ÚKOLY STR. 44/ 1 – 4 . STR. 46/1 – 4. STR. STR. 47/1.

NEZAPOMEŇTE SE NAUČIT!

PO 17. 5. 2021 A ST 19. 5. 2021 – Slovníček – UNIT 9 – PAGE 33 a 34. Učebnice po str. 33. Pracovní sešit po str. 34.

ČT 20. 5. 2021 Slovníček – UNIT 9 – Page 33, 34. Učebnice po str. 33 a str. 35. Pracovní sešit po str. 34.

PO 24. 5. 2021 – ČT 27. 5. 2021 Slovníček UNIT 9 – PAGE 33, 34, 35. Učebnice – po str. 35. Pracovní sešit po str. 35. Na karton A4 vypracuj projekt: MY HOUSE – popiš pokoje v domě, popiš základní věci v domě a napiš 10 vět o domě.

PÁ 28. 5. 2021 od 11.00 hodin – Individuální konzultace – prověrka UNIT 8. Prověrka dopadla výborně. Chválím.

PO 31. 5. 2021 Dokončení projektu MY HOUSE. Termín odevzdání: 10. 6. 2021. (ST – fotografování, ČT – výlet. Hodiny nebyly.)

PO 7. 6. 2021 – PÁ 11. 6. 2021 Napiš na papír 10 vět o domě. Termín odevzdání byl 10. 6. 2021. Slovníček – celá UNIT 9. Učebnice po str. 36. Pracovní sešit po str. 36. Projekt My house je vypracován výborně. Chválím.

PO 14. 6. 2021 – ČT 17. 6. 2021 Opakování sloves: LIKE, LIVE, WANT. Příprava na prověrku. Projekt Londýn – prostuduj a doplň pracovní listy. Termín odevzdání je 24. 6. 2021. Pracovní listy si vyzvední na hlavních dveřích školy.

PO 21. 6. 2021 od 10.00 hodin do 10.45 hodin – konzultace – TEST UNIT 9. Test dopadl výborně!!!

PO 21. 6. 2021 – ČT 24. 6. 2021 Shrnutí učiva za 4. ročník, dokončení a hodnocení projektů. Připomínám odevzdání projektu Londýn.

Učivo 12. 4 – 16. 4. 2021 Rod mužský: vzor pán str. 98 – 99.

Barevná čeština str. 42/1.

Okopírované listy rod mužský str. 1, 2, 3.

Vzor hrad str. 100 – vyber slovo skloňující se podle vzor hrad ze cvičení 1 a vyskloňuj podle vzoru hrad + barevně koncovky.

SLOH 16. 4. 2021 Dopis Karlu IV.

Představ si, že žiješ v době Karla IV. a navštívíš Karlštejn. Pokus se napsat dopis Karlu IV., co jsi viděl nebo zažil na hradě.

Učivo 19. 4. – 23. 4.

Vzor hrad str. 101 – 102. Písemně do sešitu str. 101/4.

Okopírovaní listy vzory rodu mužského str. 4, 5, 6.

Vzor muž str. 104/2 – vyber ze cvičení 1slovo, které se skloňuje podle vzoru muž. Slovo vyskloňuj a barevně vyznač koncovky.

Učivo 26. 4. – 30. 4. 2021

Procvičování vzoru muž. Písemně str. 106/6. Ústně cvičení ze str. 107.

Obrázky vzory rodu mužského ( gorila, mozaika).

Sloh Čarodějnice

Popiš a nakresli čarodějnici.

Učivo 3. 5. – 14. 5. 2021

Vzor stroj str. 108 – 109.

Procvičování vzoru rodu mužského sr. 111 – 112.

Písemně do sešitu str. 112/4, 5, 6, 7.

Dokončit okopírované listy – vzory rodu mužského.

Základní skladební dvojice str. 115 – 117.

Osvojení učiva podmět, přísudek, základní skladební dvojice. Naučit se vyhledávat ve větě a graficky znázornit (podtrhnout PO a PŘ, vyznačit základní skladební dvojici).

Písemně do sešitu str. 115/2 – tvoř věty a vyznač část podmětovou a přísudkovou.

Str. 117/8 – opiš, podtrhni PO a PŘ, vyznač základní skladební dvojice.

Učivo 17. 5. – 21. 5. 2021 Shoda podmětu s přísudkem str. 118

Podmět rodu středního str. 119/2 do sešitu.

Podmět rodu ženského str. 120 – 121. Písemně str. 121/5 – převeď věty do množného čísla.

Učivo 24. 5. – 28. 5. 2021 Podmět rodu mužského str. 122 – 124.

Písemně str. 122/2 + vyznač základní skladební dvojice.

Str. 123/4 – tvoř věty.

Sloh – Stručnost vyjadřování – Inzerát ( Koupím, prodám, daruji, nabízím..).

Učivo 31.5. – 4. 6. 2021 Procvičování str. 125.

Str. 125/10 + vyznač základní skladební dvojice.

Souvětí str. 127.

Učivo 7. 6. – 11. 6. 2021

Procvičování vzorců souvětí – učebnice str. 131/15 písemně.

Příslovce str. 136/2, 3 písemně.

Učivo 12. 4. – 16. 4. 2021 Geometrie str. 6 – rýsuj do sešitu.

Početní výkony s přirozenými čísly str. 7- 8.

Pracovní list

Učivo 19. 4. – 23. 4.

Rovnoběžníky str. 10 – 11

Do sešitu narýsuj str. 10/1. Str.10/2 – vystřihni z přiloženého souboru, nalep do sešitu a napiš, zda tvar je nebo není rovnoběžník.

Str.10/ 4 vystřihni a nalep, zapiš rovnoběžníky.

Str.11/ 6, 7, 8 – narýsuj do sešitu.

Zlomky str. 12 – 13.

Napiš nadpis zlomky, písemně do sešitu str. 12/2, 4, 6 – kruhy a čtverce si narýsuj na volný list papíru, vystřihni, přelož a vybarvi podle zadání v učebnici. Do sešitu opiš str. 13 – zelený rámeček.

Nauč se zapisovat a psát zlomky.

Do sešitu opiš zlomky ze cvičení 9 na straně 13.

Učivo 26. 4. – 30.6. 2021

Čteme a zapisujeme zlomky.

Pracovní listy str. 1, 2, 4, 5.

Počítáme zpaměti – obrázky.

Do sešitu str. 15/4, 5, 6.

Str. 17/12, 14.

Učivo 3. 5. – 14. 5. 2021

Procvičování písemného dělení str. 16/11 – 5 př.

Jak dlouho žili? str. 19

Rýsujeme rovnoběžníky str. 14 – udělej si náčrtek a poté rýsuj.

Přímá úměrnost str. 20/1, 2, 3 + str. 21/5 překresli tabulky a doplň.

Procvičujeme písemné násobení str. 20/4.

Obsah obdélníku str. 22 – 23 – vyvození vzorečku obsahu.

Do sešitu narýsuj str.22/3, 4 – pracuj podle učebnice. Čtverce o str. 1 cm si vystřihni ze čtverečkovaného papíru.

Str. 23/5, 6, 7, 8.

Učivo 17. 5. – 21. 5. 2021 Obsah obdélníku str. 23/8 do sešitu.

Řešíme slovní úlohy str. 24 – 25. Písemně str. 24/4, 5.

Slovní úlohy str. 25/7, str. 26/15, 16, 17.

Učivo 24. 5. – 28. 5. 2021 Obsah čtverce str. 28

Do sešitu str. 28/2,3,4.

Plánek bytu – narýsuj do čtverečkovaného papíru plánek bytu, pojmenuj jednotlivé místnosti a spočítej

jejich obsah.

Nerovnice str. 29/ 2,,3,4.

Učivo 31.5. – 4. 6. 2021

Opakování geometrie str. 52/1, 2, 4.

Procvičujeme zlomky str. 34 – 35.

Učivo 7. 6. – 11. 6. 2021

Grafický součet, rozdíl a násobek úseček – str. 40, 42, 45. (Pouze žákyně, která se neúčastní prezenční výuky).

Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem str. 43 – 44.

Písemně str. 43/3. Slovní úlohy ústně.

Průměr str. 38 – 39.

Písemně str. 38/2, 3 + str. 39/5.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obrazek-21.png.

Učivo 12. 4. – 16. 4.2021 Ekosystém POLE – učebnice str. 38 – 41.

Pracovní list str. 19/5.

Pokus – klíčení brambory.

Učivo 19. 4. – 23. 4. 2021 Ekosystém pole – živočichové.

Zajíc, mandelinka, čmelák. + pracovní list str. 20/2.

Kreslili jsme si nepřímý vývoj hmyzu (včela, motýl, mravenec).

Učivo 26. 4. – 30. 6. 2021

Pracovní list str. 21.

Ekosystém pole – křížovka + poznávačka živočichů (okopírovaný list. str. 26)

Ekosystém louka učebnice str. 45 – úvod.

Str. 46/ trávy Do sešitu nakresli a popiš stavbu těla trávy.

Učivo 3. 5. – 14. 5. 2021

Kopretina bílá str. 47 + PL 22/2.

Čáp bílý str. 48 + PL 24/3 a) + PL 25.

Čejka chocholatá str. 48 + PL 24/3 b).

Saranče čárkovaná str. 49 + PL 24/2.

Projektová výuka: Vytváříme herbář

(název rostliny, datum sběru, místo sběru).

DÚ HERBÁŘ

Termín odevzdání 28. 5. 2021

Natrhej si nejméně10 rostlin (luční květy, trávy). Vylisuj a nalep na listy papíru, které jsi dostal ve škole.

Napiš si místo a datum sběru.

Učivo 17. 5. – 21. 5. 2021

Babočka kopřivová str. 49 – zápis do sešitu + namalovat obrázek nepřímý vývoj babočky.

Ekosystém voda a jejich okolí str. 51.

Vytváříme leporelo VODNÍ SVĚT.

Učivo 24. 5. – 28. 5. 2021 Pokračujeme v leporelu Vodní svět.

Vodní rostliny str. 52 – 53.

Práce s mapou – pracovní list str. 27/1.

Učivo 31. 5. – 4. 6. 2021 Vodní živočichové str. 54 – 57.

Vydra říční, vážka ploská, užovka obojková + pracovní list str. 31.

Učivo 7. 6. – 11. 6. 2021

Kapr obecný, štika obecná str. 55 + pracovní list str. pracovní list str. 30/6. (Pouze žákyně, která se neúčastní prezenční výuky).

V ÚTERÝ 15. 6. ZKOUŠENÍ VODSTVO.

NAUČTE SE VŠE, CO OBSAHUJE VAŠE LEPORELO VODNÍ SVĚT.

NEZAPOMĚŇTE SE NAUČIT!

Donesu si oblečení vhodné k pobytu venku.