4. ročník

Učivo do 17. 12. 2021. Prostudovat učebnici po str. 28 (Města). Pracovní sešit list 10/A, 11/A. Zkusit pracovat se slepou mapou (učebnice str. 29) za pomocí mapy ČR.

Učivo k 17. 12. 2021 – učebnice a slovníček – po str. 7, pracovní sešit – po str. 7.

Učivo k 17. 12. 2021. Prostudovat učebnici po str. 57. (Slovní druhy, slovesa).

Učivo k 17. 12. 2021. Prostudovat učebnici po str. 14. (Čísla větší než 10 000, porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel, sčítání a odčítání zpaměti).

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obrazek-21.png.

Učivo do 17. 12. 2021. Prostudovat učebnici str. 22 – 28. Žáci si mohou vyzkoušet některé pokusy například, co všechno přitahuje magnet. Pracovní sešit 20/1. 21/1, 2. 22/1, 2. 23/1. 24/1,2. 25/1.