4. ročník

Donesu do školy zalaminované mapky ČR (pohoří, vodstvo, města, ….)

Učivo 12. 4. – 16. 4 – Karel IV. (str. 23 – 27), dokončili jsme leporelo Karla IV. ( život, rodina, významné stavby, korunovační klenoty).

Učivo 19. 4. – 23. 4. Život ve středověku str. 28 – 32, pracovní list. str. 9/B.

Jan Hus a jeho doba str. 32 – 33, pracovní list str. 10/A.

Učivo 26. 4. – 30. 4 . 2021 Husitské války str. 34 – 36 ( Křižácké výpravy do Čech).

Pracovní list HUSITSKÉ VÁLKY str.23 – 24.

Učivo 3. 5. – 14. 5. 2021 Husitské války str. 36 – 39.

Pracovní list str.

Země bez krále str. 40 – 41.

Král Jiří z Poděbrad str. 41 – 42.

Projektová výuka: Knihtisk

ČT 22. 4. 2021 Slovníček UNIT 7 – PAGE 25, 26 A 27. Přečti a přelož si článek STAR CORNER na str. 27 v učebnici. Do oranžového sešitu napiš Language puzzle také z učebnice na str. 27.

PO 26. 4. 2021 Slovníček UNIT 7 – celá lekce. Countries and their animals – pročíst a přeložit – učebnice str. 28. Vyber si jedno zvíře a napiš o něm 8 – 10 vět do oranžového sešitu.

ST 28. 4. 2021 A ČT 29. 4. 2021 Individuání projektová výuka na téma: ANIMALS. Pracovní listy si vyzvedni na hlavních dveřích školy. Rozstříhej věty, nalep věty ke zvířatům, zvířata anglicky pojmenuj, věty přelož do češtiny a ke každému zvířeti vymysli svou vlastní anglickou větu. Doplň doplňovačky v projektu. Termín odevzdání projektu je 5. 5. 2021.

PO 3. 5. 2021 Slovníček UNIT 7. Opakování lekce UNIT 7. Pracovní sešit str. 25 – 28.

ST 5. 5. 2021 Slovníček UNIT 8 – PAGE 29 a 30. Učebnice str. 29 – WANT – přečíst a tvořit další věty podle vzoru. Pracovní sešit str. 29.

ČT 6. 5. 2021 Idividuální konzultace (E. K.) – prověrka UNIT 7- od 9.00 hodin.

Učivo 12. 4 – 16. 4. 2021 Rod mužský: vzor pán str. 98 – 99.

Barevná čeština str. 42/1.

Okopírované listy rod mužský str. 1, 2, 3.

Vzor hrad str. 100 – vyber slovo skloňující se podle vzor hrad ze cvičení 1 a vyskloňuj podle vzoru hrad + barevně koncovky.

SLOH 16. 4. 2021 Dopis Karlu IV.

Představ si, že žiješ v době Karla IV. a navštívíš Karlštejn. Pokus se napsat dopis Karlu IV., co jsi viděl nebo zažil na hradě.

Učivo 19. 4. – 23. 4.

Vzor hrad str. 101 – 102. Písemně do sešitu str. 101/4.

Okopírovaní listy vzory rodu mužského str. 4, 5, 6.

Vzor muž str. 104/2 – vyber ze cvičení 1slovo, které se skloňuje podle vzoru muž. Slovo vyskloňuj a barevně vyznač koncovky.

Učivo 26. 4. – 30. 6. 2021

Procvičování vzoru muž. Písemně str. 106/6. Ústně cvičení ze str. 107.

Obrázky vzory rodu mužského ( gorila, mozaika).

Sloh Čarodějnice

Popiš a nakresli čarodějnici.

Učivo 3. 5. – 14. 5. 2021

Vzor stroj str. 108 – 109.

Procvičování vzoru rodu mužského sr. 111 – 112.

Písemně do sešitu str. 112/4, 5, 6, 7.

Dokončit okopírované listy – vzory rodu mužského.

Základní skladební dvojice str. 115 – 117.

Osvojení učiva podmět, přísudek, základní skladební dvojice. Naučit se vyhledávat ve větě a graficky znázornit (podtrhnout PO a PŘ, vyznačit základní skladební dvojici).

Písemně do sešitu str. 115/2 – tvoř věty a vyznač část podmětovou a přísudkovou.

Str. 117/8 – opiš, podtrhni PO a PŘ, vyznač základní skladební dvojice.

Učivo 12. 4. – 16. 4. 2021 Geometrie str. 6 – rýsuj do sešitu.

Početní výkony s přirozenými čísly str. 7- 8.

Pracovní list

Učivo 19. 4. – 23. 4.

Rovnoběžníky str. 10 – 11

Do sešitu narýsuj str. 10/1. Str.10/2 – vystřihni z přiloženého souboru, nalep do sešitu a napiš, zda tvar je nebo není rovnoběžník.

Str.10/ 4 vystřihni a nalep, zapiš rovnoběžníky.

Str.11/ 6, 7, 8 – narýsuj do sešitu.

Zlomky str. 12 – 13.

Napiš nadpis zlomky, písemně do sešitu str. 12/2, 4, 6 – kruhy a čtverce si narýsuj na volný list papíru, vystřihni, přelož a vybarvi podle zadání v učebnici. Do sešitu opiš str. 13 – zelený rámeček.

Nauč se zapisovat a psát zlomky.

Do sešitu opiš zlomky ze cvičení 9 na straně 13.

Učivo 26. 4. – 30.6. 2021

Čteme a zapisujeme zlomky.

Pracovní listy str. 1, 2, 4, 5.

Počítáme zpaměti – obrázky.

Do sešitu str. 15/4, 5, 6.

Str. 17/12, 14.

Učivo 3. 5. – 14. 5. 2021

Procvičování písemného dělení str. 16/11 – 5 př.

Jak dlouho žili? str. 19

Rýsujeme rovnoběžníky str. 14 – udělej si náčrtek a poté rýsuj.

Přímá úměrnost str. 20/1, 2, 3 + str. 21/5 překresli tabulky a doplň.

Procvičujeme písemné násobení str. 20/4.

Obsah obdélníku str. 22 – 23 – vyvození vzorečku obsahu.

Do sešitu narýsuj str.22/3, 4 – pracuj podle učebnice. Čtverce o str. 1 cm si vystřihni ze čtverečkovaného papíru.

Str. 23/5, 6, 7, 8.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je obrazek-21.png.

Učivo 12. 4. – 16. 4.2021 Ekosystém POLE – učebnice str. 38 – 41.

Pracovní list str. 19/5.

Pokus – klíčení brambory.

Učivo 19. 4. – 23. 4. 2021 Ekosystém pole – živočichové.

Zajíc, mandelinka, čmelák. + pracovní list str. 20/2.

Kreslili jsme si nepřímý vývoj hmyzu (včela, motýl, mravenec).

Učivo 26. 4. – 30. 6. 2021

Pracovní list str. 21.

Ekosystém pole – křížovka + poznávačka živočichů (okopírovaný list. str. 26)

Ekosystém louka učebnice str. 45 – úvod.

Str. 46/ trávy Do sešitu nakresli a popiš stavbu těla trávy.

Učivo 3. 5. – 14. 5. 2021

Kopretina bílá str. 47 + PL 22/2.

Čáp bílý str. 48 + PL 24/3 a) + PL 25.

Čejka chocholatá str. 48 + PL 24/3 b).

Saranče čárkovaná str. 49 + PL 24/2.

Projektová výuka: Vytváříme herbář

(název rostliny, datum sběru, místo sběru).

Na pátek 30. 4. si donesu velkou jehlu.

Donesu si oblečení vhodné k pobytu venku.