Pro rodiče

ŠKOLNÍ ASISTENT MŠ A ZŠ

Naše škola z důvodů dlouhodobých pracovní neschopností od ledna přijme školní asistentku MŠ a ZŠ. Požadované vzdělání na tuto pozici je středoškolské pedagogické nebo jakékoliv středoškolské s kurzem pro asistenty pedagoga. Úvazek 1,00. Žádosti zašlete písemně na adresu školy.

OBNOVENÍ NAUČNÉ STEZKY KLADECKO

PLAVÁNÍ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, z organizačních důvodů v současné době nelze naplánovat třídní schůzky. Děkuji Vám za pochopení.

3. 11. 2021 Mgr. Lenka Hofmanová

TESTOVÁNÍ 22., 29. 11. 2021 A DALŠÍ TERMÍNY

Vážení rodiče, mimořádné opatření vlády ze dne 12. listopadu 2021 nařizuje testování ve školách 22. a 29. listopadu 2021. Antigenní testování proběhne v tělocvičně školy od 7.00 hodin do 7.45 hodin.

Preventivní testování se ve školách provede 6. prosince 2021 a pak následně každé
pondělí.

Děti v MŠ se nepodrobují preventivnímu testování.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Žádám všechny rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ a všechny pracovníky školy, aby pozorně sledovali svůj zdravotní stav vzhledem k onemocnění COVID.

24. 10. 2021 10.24 hodin Mgr. Lenka Hofmanová, ředitelka ZŠ a MŠ Kladky

PŘÍPRAVKA, DOUČOVÁNÍ, KROUŽKY

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

ROZVRHY HODIN OD 1. 9. 2021

ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY 2., 3., 4. A 5. ROČNÍKU

Škola všem žákům objednala na celý nový školní rok sešity a výkresy, které zaplatí začátkem školního roku. Ostatní školní potřeby (pastelky, tužky, pera, barevné papíry, barvy, štětce, gumy, lepidla, nůžky, obaly na sešity a učebnice, přezůvky, cvičební úbor, ….) si nakoupí každý sám.

NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství bude zahájena koncem září vždy ve čtvrtek od 14.15 hodin. Je potřeba vyplnit přihlášku.
P. Paweł Zaczyk, farář

LOGOPEDIE

Logopedická cvičení budou probíhat od 8. 9. 2021 každou sudou středu od 8.00 hodin. Děti musí do každého cvičení nosit logopedické sešity, kde se zapisuje domácí procvičování.

Mgr. Klára Svěráková, telefon 732271789

SBÍRKA NA POMOC OBČANŮM ZASAŽENÝCH TORNÁDEM

Celkový výtěžek sbírky činí 3 000 Kč. Částka byla zaslána na účet Diecézní charity Brno.

Všem dárcům moc děkujeme!

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do 1. ročníku základní školy a mateřské školy se uskuteční dne 9. dubna 2021. Žádosti si můžete vytisknout v dolní části této zprávy nebo vyzvednout přímo ve škole. Vyplněné a podepsané žádosti spolu s kopií rodného listu zašlete na adresu školy nebo vhoďte do bílé poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy školy.

Zapisovatelka: Mgr. Lenka Hofmanová, telefon 582383430, 775214346, e-mail: zskladky@post.cz

POTŘEBY PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU

               

VYHLÁŠKA 211/2020 Sb.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBSAHU DIDAKTA – ZŠ KLADKY

VOLNÁ MÍSTA V MŠ KLADKY

UŽITEČNÉ ODKAZY

  1. Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma naleznete na www.jazyky-online.info

www.anglictinadomobilu.cz

Současná doba nabízí velké množství výhod

Matemág pro vaše žáky na doma
Reagujeme na dnešní potřebu vzdělávání na dálku a připravili jsme proto pro vaše žáky 1.-3. tříd a jejich rodiče Matemága na doma s 80% slevou.
Hru mohou rodiče získat po vyplnění krátkého formuláře zde: https://matemag.typeform.com/to/Zd74NT.

Možnost takto získat vzdělávací hru platí do konce týdne.
Více o Matemágovi naleznete na www.matemag.cz.

Výuka s pořadem v televizi UčíTelka (na ČT2).

Webový portál nadalku.msmt.cz .

Webové stránky pro přípravu na přijímací zkoušky (žáci 5. ročníku)

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://scio.cz/Ukazky/OnlinePriprava/Testy