Školní jídelna

Změna výše stravného pro žáky ZŠ platná od 1. 4. 2024:

strávníci 7-10 let: 30 Kč za oběd (původní cena 28 Kč)

strávníci 11-14 let: 32 Kč za oběd (původní cena 30 Kč)

Vedoucí školní jídelny:

Michaela Faltýnková, DiS.

Pracovní doba:

Středa – 8:00 – 14:30 hod.

Čtvrtek – 8:00 – 14:30 hod.

Vnitřní řád školní jídelny:

Jídelníček:


Projekty školní jídelny: