Školská rada

Vykonává svoji působnost podle §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Má umožnit rodičům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Schází se ke svým jednáním nejméně dvakrát ročně. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy.

ČLENOVÉ:

MDDr. Monika Křečková – zástupce rodičů

Mgr. Lenka Hofmanová – zástupce pedagogů

Jiří Křeček – zástupce zřizovatele obce