Školní družina

Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci a zajímavé využití volného času.

Vlasta Kubálková – vychovatelka ŠD, e-mail: sdkladky@seznam.cz

Provozní doba ŠD je denně od 11 : 40 hod. do 15 : 30 hod.

Pro svou činnost využívá družina jednu místnost, která je pro tyto účely vybavena a je součástí školy. Z dalších prostor je pravidelně využívána tělocvična školy a školní zahrada s pískovištěm.