Školní poradenské pracoviště

Náplň práce výchovného poradce:

Služby školního poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) jsou bezplatné a primárně určené pro děti a žáky Základní školy a mateřské školy Kladky, jejím zákonným zástupcům a pedagogům. Naším cílem je zkvalitnit klima školy a poskytovat pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potížích.

Poradenští pracovníci:

Výchovný poradce, školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Šertlerová
Speciální pedagog – Mgr. Lenka Hofmanová
Konzultace kdykoli po předchozí domluvě – osobně, telefonicky, e-mailem.
Tel. číslo: 582 383 430, zskladky@post.cz


Dokumenty: