Zaměstnanci

ředitelka školy:
Mgr. Lenka Hofmanová
tel.: 582 383 430
e-mail: zskladky@post.cz

pedagogický sbor:
Mgr. Lenka Hofmanová – 1. a 2. ročník
Mgr. Kateřina Šertlerová – 3. – 5. ročník
Mgr. Lucie Pilařová – učitelka ZŠ
Vlasta Kubálková – vychovatelka
Lucie Grulichová – učitelka v mateřské škole – mateřská dovolená
Bc. Marie Kroupová – vedoucí učitelka v mateřské škole – mateřská dovolená
Mgr. Ludmila Pišťáková – učitelka v mateřské škole škole
Eva Horáková DiS. – učitelka v mateřské škole                

ekonomka, vedoucí jídelny:
Michaela Faltýnková
tel.: 775936955

kuchařka:
Alena Stražická

školník:
Marie Koubová

topič:
Michal Nedoma