ŠABLONY

ŠABLONY II KLADKY

Škola zahájila projekt Výzva č. 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV).
10. 7. 2019

ŠABLONY III KLADKY

Školla zahájila projekt Výzva č. 03 Šabony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

ŠABLONY KLADKY OP JAK

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Přístavba školy 2019

Výzva VPS – 228 – 000 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

Výzva Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci v roce 2019 z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti.

Projekt byl schválen.

Začátek realizace: 10. 7. 2019 Kolaudace: 21. 8. 2020

Stav prací k 28. 8. 2019

Stav prací k 3. 10. 2019

Betonování stropů

Přístavba 26. 8. 2020