Základní škola

Základní škola zabezpečuje výchovu a vzdělání Vašich dětí v 1. – 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Škola jako rodina.

Základní škola malotřídní – 2 třídy se spojenými ročníky:

Třída I. (1. a 2. ročník) – třídní učitelka Mgr. Lenka Hofmanová

Třída II. (3., 4. a 5. ročník) – třídní učitelka Mgr. Kateřina Šertlerová

Učitelka ZŠ bez třídnictví –  Mgr. Markéta Klemsová Doleželová