Specifika školy

Specifika školy

 • priority: výpočetní a komunikační technika, anglický jazyk a ekologická výchova
 • multimediální výuka
 • otevřenost ke všem progresivním metodám
 • prvky programu Zdravá škola
 • nadstandardní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
 • zájmová činnost

Vybavenost školy

 • 4 učebny
 • počítačové učebny
 • žákovská knihovna
 • školní družina
 • školní jídelna

Co nabízí škola svým žákům

 • klidné a bezpečné prostředí
 • nízké počty žáků ve třídách
 • dobře fungující tým žáků a učitelů.

Zájmová činnost

 • kroužek angličtiny v MŠ a ZŠ
 • tvořivý kroužek v MŠ
 • keramický kroužek v ZŠ
 • dramatický kroužek v ZŠ
 • příprava na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium