Specifika školy

Specifika školy

 • priority: anglický jazyk, výpočetní a komunikační technika, ekologická výchova
 • nemáme úplaty za vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání ve ŠD
 • zájmová činnost – všechny kroužky pod vedením našich pedagogů organizujeme pro děti a žáky naší školy zdarma
 • multimediální výuka
 • otevřenost ke všem progresivním metodám
 • prvky programu Zdravá škola
 • nadstandardní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
 • ranní dohled nad žáky základní školy od 6.00 hodin do 8,00 hodin

Vybavenost školy

 • 4 učebny
 • počítačové učebny, interaktivní tabule
 • žákovská knihovna
 • školní družina
 • školní jídelna

Co nabízí škola svým žákům

 • klidné a bezpečné prostředí
 • nízké počty žáků ve třídách
 • dobře fungující tým žáků a učitelů.

Zájmová činnost