Pro rodiče

LOGOPEDIE O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY ČERVENEC A SRPEN 2022

ŠKOLNÍ VÝLET 2022

V pátek 3. 6. 2022 pojede autobusem celá škola (MŠ a ZŠ) na výlet do Brna. Navštívíme ZOO Brno a projedeme se lodí po Brněnské přehradě.

Odjezd na výlet:  V 8.00 hodin od budovy ZŠ Kladky.

Záloha: 500 Kč

Návrat: Asi kolem 16. hodiny na autobusové zastávky.

Co si vezmu? Jídlo a pití na celý den, sportovní oblečení, pohodlné boty, pláštěnku, přiměřené kapesné.

FOTOGRAFOVÁNÍ

V pondělí 30. 5. 2022 se od 8.00 hodin fotografujeme.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY V ZŠ

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 od 13.30 hodin do 16.00 hodin se uskuteční třídní schůzky v ZŠ.

11. 5. 2022 Mgr. Lenka Hofmanová

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ A ZŠ

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ 2022/2023

NOVÉ KROUŽKY OD 14. 2. 2022

ROZVRHY HODIN NA II. POLOLETÍ 2021/2022

OBNOVENÍ NAUČNÉ STEZKY KLADECKO

PŘÍPRAVKA, DOUČOVÁNÍ, KROUŽKY

ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY 2., 3., 4. A 5. ROČNÍKU

Škola všem žákům objednala na celý nový školní rok sešity a výkresy, které zaplatí začátkem školního roku. Ostatní školní potřeby (pastelky, tužky, pera, barevné papíry, barvy, štětce, gumy, lepidla, nůžky, obaly na sešity a učebnice, přezůvky, cvičební úbor, ….) si nakoupí každý sám.

NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství bude zahájena koncem září vždy ve čtvrtek od 14.15 hodin. Je potřeba vyplnit přihlášku.
P. Paweł Zaczyk, farář

LOGOPEDIE

Logopedická cvičení budou probíhat od 1. 4. 2022 každý sudý pátek od 8.00 hodin. Děti musí do každého cvičení nosit logopedické sešity, kde se zapisuje domácí procvičování.

Mgr. Tereza Chlupová

SBÍRKA NA POMOC OBČANŮM ZASAŽENÝCH TORNÁDEM

Celkový výtěžek sbírky činí 3 000 Kč. Částka byla zaslána na účet Diecézní charity Brno.

Všem dárcům moc děkujeme!

POTŘEBY PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU

               

VYHLÁŠKA 211/2020 Sb.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBSAHU DIDAKTA – ZŠ KLADKY

VOLNÁ MÍSTA V MŠ KLADKY

UŽITEČNÉ ODKAZY

  1. Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma naleznete na www.jazyky-online.info

www.anglictinadomobilu.cz

Současná doba nabízí velké množství výhod

Matemág pro vaše žáky na doma
Reagujeme na dnešní potřebu vzdělávání na dálku a připravili jsme proto pro vaše žáky 1.-3. tříd a jejich rodiče Matemága na doma s 80% slevou.
Hru mohou rodiče získat po vyplnění krátkého formuláře zde: https://matemag.typeform.com/to/Zd74NT.

Možnost takto získat vzdělávací hru platí do konce týdne.
Více o Matemágovi naleznete na www.matemag.cz.

Výuka s pořadem v televizi UčíTelka (na ČT2).

Webový portál nadalku.msmt.cz .

Webové stránky pro přípravu na přijímací zkoušky (žáci 5. ročníku)

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://scio.cz/Ukazky/OnlinePriprava/Testy