Pro rodiče

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do 1. ročníku základní školy a mateřské školy se uskuteční dne 9. dubna 2021.

Zapisovatelka: Mgr. Lenka Hofmanová, telefon 582383430, 775214346, e-mail: zskladky@post.cz

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Od 25. února 2021 se všem osobám ve škole zakazuje pobyt bez respirátoru nebo zdravotnické obličejové masky. Výše uvedený zákaz se nevztahuje na děti MŠ.

LOGOPEDIE

Logopedická cvičení budou od 12. 1. 2021 každé sudé úterý.

Další logopedické cvičení bude až 9. února 2021. Děti musí do každého cvičení nosit logopedické sešity, kde se zapisuje domácí procvičování.

Mgr. Klára Svěráková, telefon 732271789

DISTANČNÍ VÝUKA MŠ, 1., 2., 3., 4. A 5. ROČNÍKU DO 21. 3. 2021

Dětem MŠ a žákům 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku je zakázána do 21. 3. 2021 osobní přítomnost ve škole. Předškolní děti a žáci základní školy mají povinné vzdělávání distančním způsobem.

28. 2. 2021

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Vážení rodiče a přátelé školy,

děkuji Vám za přízeň a spolupráci v nelehkém roce 2020 a přeji Vám a všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a především hodně zdraví a štěstí v novém roce 2021.

17. 12. 2020 Mgr. Lenka Hofmanová

                                   

Logopedie

Logopedická ambulance v Konici je otevřená. V případě zájmu kontaktujte paní Mgr. Kláru Svěrákovou. Telefon je 732271789.

14. 10. 2020

Distanční výuka říjen 2020

Kroužky 2020/2021 od 1. 10. 2020 do 31. 5. 2021

Logopedická cvičení od 24. 9. 2020

Roušky od 10. 9. 2020

Provoz školní družiny 2020/2021

Nový školní rok 2020/2021

Rozvrhy hodin 2020/2021

Logopedie ve školním roce 2020/2021

Otevření přístavby a prohlídka školy 29. 8. 2020

Provozní doba MŠ Kladky

Provoz MŠ o hlavních prázdninách 2020 bude od 17. 8. do 31. 8. 2020. Žádám rodiče o nahlášení dětí.

Provoz MŠ se od 1. 9. 2020 prodlužuje od 6.00 do 16.00 hodin.

Mgr. Lenka Hofmanová

Zpřístupnění obsahu Didakta – ZŠ Kladky

VOLNÁ MÍSTA V MŠ KLADKY

Zápis do ZŠ a MŠ Kladky 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,
 2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma naleznete na www.jazyky-online.info

www.anglictinadomobilu.cz

Současná doba nabízí velké množství výhod

Matemág pro vaše žáky na doma
Reagujeme na dnešní potřebu vzdělávání na dálku a připravili jsme proto pro vaše žáky 1.-3. tříd a jejich rodiče Matemága na doma s 80% slevou.
Hru mohou rodiče získat po vyplnění krátkého formuláře zde: https://matemag.typeform.com/to/Zd74NT.

Možnost takto získat vzdělávací hru platí do konce týdne.
Více o Matemágovi naleznete na www.matemag.cz.

Výuka s pořadem v televizi UčíTelka (na ČT2).

Webový portál nadalku.msmt.cz .

Webové stránky pro přípravu na přijímací zkoušky (žáci 5. ročníku)

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://scio.cz/Ukazky/OnlinePriprava/Testy

Koronavirus

Od 10. 11. 2018 bude v tělocvičně školy probíhat vždy v sobotu od 17.00 hodin cvičení pod vedením p. Jana Zbožínka.

Rozpočet na rok 2019

(Vypracovala účetní Sára Slavíčková)

Provozní rozpočet
  v KČ
Příjmy
Příspěvek zřizovatele 700 000
   
Příjmy celkem 700 000
   
Výdaje
Spotřeba elektřiny 123 000
Spotřeba vody 9 000
Spotřeba plynu 130 000
Schola- mzdy 24 000
Poštovné 2 500
Internet 9 000
Telefon 10 500
PC-HW, SW 49 800
Revize, opravy a údržba 50 000
Kancelářské potřeby, papír 7 000
Tonery, barvy 14 000
Zákonné pojištění 15 000
Poplatky bance 4 000
Školení 3 000
Školní pomůcky, hračky 60 000
Provoz ŠJ 10 000
Předplatné časopisy, publikace 2 200
Doprava 35 000
Spotřeba materiálu 70 000
Cestovné  1 000
Ostatní služby 20 000
Mzdy 51 000
   
Výdaje celkem 700 000

 

Státní rozpočet
  v KČ
Příjmy
Příspěvek ze státního rozpočtu 3 905 220
   
Příjmy celkem 3 905 220
   
Výdaje
Mzdové náklady 2 835 200
Zákonné odvody 1 020 800
ONIV 49 220
   
Výdaje celkem 3 905 220

V Kladkách 3.12.2018

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2020

Provozní rozpočet
  2019 2020
Příjmy
Příspěvek zřizovatele 700 000 700 000
     
Příjmy celkem 700 000 700 000
     
Výdaje
Energie 258 000 258 000
Materiál 177 000 177 000
Služby 202 000 202 000
Ostatní náklady 63 000 63 000
     
Výdaje celkem 700 000 700 000
     
Státní rozpočet
  2019 2020
Příjmy  
Příspěvek ze státního rozpočtu 3 471 140 3 471 140
     
Příjmy celkem 3 471 140 3 471 140
     
Výdaje  
Mzdové náklady 2 515 400 2 515 400
Zákonné odvody 905 700 905 700
ONIV 50 040 50 040
     
Výdaje celkem 3 471 140 3 471 140

 

V Kladkách 15.1.2018

 

 

 

 Potřeby pro žáka 1. ročníku

 • přezůvky s bílou podrážkou
 • tepláková souprava, bílé tričko, cvičky
 • poznámkový deníček
 • náčrtník A4
 • složka na písmenka
 • 30 výkresů A4
 • vodové barvy
 • barevné papíry
 • pastelky
 • tužky, guma, ořezovátko
 • sešit do HV
 • lepidlo na papír
 • dva štětce do VV
 • hrníček na čaj
 • nůžky
 • plastelína