Návštěva Ekocentra Iris v Prostějově

Vybrali jsme si ekologický výukový program: „Jak roste chléb?“ Slyšeli jsme zajímavé vyprávění o tom, co všechno na poli roste a jak se chléb dostane na stůl. Poznáme hlavní druhy obilí a popíšeme práce na poli během roku. Nejvíce se však dětem líbila práce s mlýnkem, uhnětení těsta, pečení a ochutnávka vlastnoručně upečených výrobků.

 

Podzimníček 2017

17. října jsme měli projektový den na téma: „Podzimníček“. Děti i paní učitelky přišly do školy ve vlastnoručně vyrobených kostýmech. Výuka byla po celý den zaměřena na podzim. Podzimní český jazyk, matematika, čtení, výtvarná výchova, pracovní činnosti, vycházky do přírody, výstavka v tělocvičně školy – Podzimníčkova zahrádka a ochutnávka ovoce a zeleniny v jídelně – Podzimníčkova kuchyňka. Projektový den zakončili pan Podzimek a paní Podzimková. Krášlí a hlídají vstup do naší školy. Byl to pěkný podzimní den!