Návštěva Ekocentra Iris v Prostějově

Vybrali jsme si ekologický výukový program: „Jak roste chléb?“ Slyšeli jsme zajímavé vyprávění o tom, co všechno na poli roste a jak se chléb dostane na stůl. Poznáme hlavní druhy obilí a popíšeme práce na poli během roku. Nejvíce se však dětem líbila práce s mlýnkem, uhnětení těsta, pečení a ochutnávka vlastnoručně upečených výrobků.