ŠABLONY

ŠABLONY II KLADKY

Škola zahájila projekt Výzva č. 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV).
10. 7. 2019

ŠABLONY III KLADKY

Školla zahájila projekt Výzva č. 03 Šabony III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

ŠABLONY KLADKY OP JAK

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL