HALLOWEEN

Halloweenskou výuku jsme si užili v pondělí 31. 10. Naše škola byla plná čarodějnic, kostlivců, zombíků, strašidel ……..

Děti tancovaly, soutěžily, plnily strašidelné úkoly a dlabaly dýně.

Zapojily se i paní kuchařky, které připravily opravdu halloweenský jídelníček!

Děkujeme rodičům za přípravu krásných masek a kostýmů.

https://www.facebook.com/ZS.MS.Kladky/photos/pcb.126459270207855/126459166874532

https://www.facebook.com/ZS.MS.Kladky/photos/pcb.126443046876144/126442863542829/

https://www.facebook.com/ZS.MS.Kladky/photos/pcb.126784366842012/126784183508697/

JÁ JSEM MALÝ MYSLIVEČEK….

Les je pro ně druhým domovem. Venku jsou za každého počasí, pečují o zvěř, ale také dodržují své tradice, zvyky a pověry. Ano, řeč je o myslivcích!

Mateřskou školu navštívil myslivecký hospodář pan Kopka. Dětem povídal o zvířátkách, chování v lese, myslivosti a přinesl ukázat i trofeje.

https://www.facebook.com/ZS.MS.Kladky/photos/pcb.124404630413319/124404113746704

Indiánská stezka

V úterý 25. června 2019 jsme se vydali na indiánskou stezku.Nejprve jsme si vyrobili čelenky, náhrdelníky a jiné ozdoby. Mladší děti si svá indiánská jména vyluštily podle morseovy abecedy. Kmen starších indiánů se vydal jako první a po cestě chystal úkoly, které se skládaly ze zkoušky zručnosti, chytrosti, přesnosti, mrštnosti, bystrosti a odvahy. Na konci stezky na nás čekal sladký poklad.

Dopravní výchova v DDC Prostějov

Ve středu 29. května 2019 jsme navštívili DDC v Prostějově. Dopravní výchova byla rozdělena na dvě části. V teoretické části si děti zopakovaly dopravní značky, vybavení jízdního kola, pravidlo pravé ruky a řešení křižovatek. V teoretické části absolvovaly jízdy na kole.

K cyklistice já mám vlohy,

nemusí mě bolet nohy.

Jen co se opřu do pedálů,

připadám si jak při jízdě králů!

Noc s Andersenem

V pátek 29. 3. 2019 proběhla na naší škole pohádková noc. Po úvodní pohádce Křesadlo, jsme se vydali ke kostelu, kde na nás čekal H. CH. Andersen. Vyprávěl nám o svém bohatém životě. Následovala tak trochu zapomenutá pohádka Lojová svíčka z knihy Při nejzazším moři, čtená při plápolající svíčce. Po moři jsme dopluli do Řecka, kde jsem vystoupali na posvátnou horu Olymp a proměnili jsme se v řecké bohy a bohyně. Námětem nám byla kniha Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. V tělocvičně jsme objevili ostrov s pokladem, který jsme museli obeplout, abychom poklad získali. Pohádkovou noc jsme zakončili pohádkou na dobrou noc Ošklivé kačátko. Děti byly moc hodné a večer si maximálně užily!

Výtvarná soutěž

Obrovskou radost máme z našeho žáka Štěpána Němce, který byl mezi oceněnými v okresní výtvarné soutěži Zvíře z říše Fantazie. Konkurence byla opravdu veliká. Odborná porota vybírala z 462 prací. Štěpán se zúčastnil také slavností vernisáže, konané ve středu 27. 3. 2019 v prostorách výtvarného oboru ZUŠ VI. Ambrose Prostějov.