Podzimníček 2017

17. října jsme měli projektový den na téma: „Podzimníček“. Děti i paní učitelky přišly do školy ve vlastnoručně vyrobených kostýmech. Výuka byla po celý den zaměřena na podzim. Podzimní český jazyk, matematika, čtení, výtvarná výchova, pracovní činnosti, vycházky do přírody, výstavka v tělocvičně školy – Podzimníčkova zahrádka a ochutnávka ovoce a zeleniny v jídelně – Podzimníčkova kuchyňka. Projektový den zakončili pan Podzimek a paní Podzimková. Krášlí a hlídají vstup do naší školy. Byl to pěkný podzimní den!