Čarodějnický den

V úterý 30. dubna si děti ve školce užily čarodějnický den. Děti přišly v krásných kostýmech čarodějnic a čarodějů. Během dopoledne jsme si zasoutěžili a zahráli různé hry. Počasí nám moc nepřálo, proto jsme využili tělocvičnu, ale i přesto jsme si to moc užili. Děti na závěr potěšily malé odměny a vysvědčení.

Velikonoční besídka v Domově pro seniory Ludmírov

Ve středu 17. dubna jsme s dětmi vystoupili na Velikonoční besídce. Připravili jsme si pohádku Červená Karkulka, velikonoční koledy, písničky a tanečky. Nechyběla hra na zobcovou flétnu. Společně jsme si zazpívali lidové písničky a na závěr chlapci babičky vymrskali, aby byly celý rok zdravé.

Projektový týden – Velikonoce

Velikonoce se kvapem blíží a proto jsme s dětmi nezaháleli a věnovali se jejich příchodu společným tvořením a Velikonoční výzdobou. Děti tvořily nejen z papíru, ale také například z keramiky. Nezapomněli jsme také na tradiční zdobení vajíček. Dárečky z keramiky děti předají na Velikonoční besídce v Domově pro seniory v Ludmírově, kam se v nejbližší době chystáme.

Vánoční besídka 2018

Vánoční besídka v kostele svatého Cyrila a Metoděje ve spolupráci se ZUŠ Konice navodila příjemnou a pohodovou vánoční atmosféru. Houslový koncert ZUŠ Konice, adventní období, lidové tradice, pranostiky, vánoční hvězdičky a nakonec vánoční příběh o Ježíškovi. Tak to byly hlavní body programu. Myslím si, že se nám celá besídka podařila, všechny děti dostaly pochvalu a dárečky. Děkujeme nejmenovanému dárci za finanční příspěvek. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2019.