Vánoční besídka 2018

Vánoční besídka v kostele svatého Cyrila a Metoděje ve spolupráci se ZUŠ Konice navodila příjemnou a pohodovou vánoční atmosféru. Houslový koncert ZUŠ Konice, adventní období, lidové tradice, pranostiky, vánoční hvězdičky a nakonec vánoční příběh o Ježíškovi. Tak to byly hlavní body programu. Myslím si, že se nám celá besídka podařila, všechny děti dostaly pochvalu a dárečky. Děkujeme nejmenovanému dárci za finanční příspěvek. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2019.

Výtvarná soutěž Barvy podzimu 2018

Naše škola se zúčastnila podzimní výtvarné soutěže, kterou vyhlásil DDM Prostějov. Letošní téma znělo“ Heleme se na Zimu – bere vládu Podzimu“. Děti se moc snažily a nakreslily spoustu pěkných obrázků.Do soutěže jsme poslaly práce těchto dětí: Kristýny Lédlové, Elly Kubínové, Magdalény Zapletalové, Jaromíra Nováka, Štěpána Němce, Andrei Spíchalové a Laury Halířové.